ZŠ CIMBURKOVA

Vítejte na webových stránkách ZŠ Cimburkova

Asistovaná podpora učení

Projekt finančně zabezpečuje MČ Praha 3

Cílem projektu je umožnit všem žákům úspěšně dokončit základní vzdělání a podpořit je při výběru střední školy a dalším vzdělávání.

Součástí projektu je dále doučování a příprava na vyučování pro žáky naší školy. Dva lektoři aktuálně pomáhají 13 žákům nejen s přípravou na vyučování (případně s doplněním učiva, které zameškali), ale také připravují žáky 9. ročníků k přijímacím zkouškám na střední školy.

Od září 2018 mají žáci ZŠ Cimburkova možnost navštěvovat učiliště s praktickou výukou. Jsme rádi, že se nám za podpory městské části Praha 3 podařilo po několika letech volně navázat na úspěšný projekt „Páté patro“, a žákům v tomto školním roce opět umožníme navštěvovat vybrané obory na středních odborných učilištích a vyzkoušet si v praxi, co studium daných oborů obnáší.

Dětské skupiny

Dne 14. prosince jsem byla pozvána na schůzi Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde jsem měla možnost představit 5 let práce našich dvou dětských skupin Žižkovská školička I a II.

Ve svém vystoupení jsem také oprávněně vyzdvihla podporu MČ Prahy 3, která se podílí na financování jejich provozu. Další finance získáváme z evropských projektů.

K mé velké radosti přítomné poslance naše dětské skupiny velmi zaujaly a já doufám, že budeme moci dále poskytovat rodičům i jejich dětem tuto službu.

Irena Meisnerová
Ředitelka školy