ZŠ CIMBURKOVA

Vítejte na webových stránkách ZŠ Cimburkova

Stručná charakteristika školy

Jsme multikulturní škola, která se vlivem okolností již řadu let zabývá vedle vzdělávání běžných žáků také vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zdravotním handicapem, žáků z cizojazyčného prostředí i žáků v obtížných životních situacích z méně podnětného rodinného prostředí. Klademe důraz na přátelskou a radostnou atmosféru, ve které zohledňujeme specifické a individuální potřeby žáků. Tento přístup umožňují i malé třídní kolektivy, kvalifikovaný pedagogický sbor a podpora asistentů pedagoga ve třídách.

Jsme škola, která příchozímu žákovi vytváří program na míru, a to jak ve spolupráci s rodiči, tak s pomocí podpůrného týmu odborníků ve školním poradenském pracovišti. Zde je žákům i rodičům po celou dobu studia k dispozici speciální pedagog, psycholog, výchovný poradce a školní preventista.

Pomocí evropských i dalších projektů se snažíme otevřít školu všem a zabezpečit pro žáky naší školy odpolední aktivity včetně doučování zdarma, přizvat rodiče k větší spolupráci a zvyšovat vzájemnou důvěru a informovanost.

Velký důraz klademe na předškolní vzdělávání a spolupráci s rodinami dětí již od 3 let věku. Podařilo se nám za pomoci zřizovatele a evropských fondů realizovat projekt Žižkovská školička pro děti od 3 do 5 let, který předchází přípravné třídě pro předškoláky. Naši prvňáčci tedy vstupují do téměř rodinného prostředí, kde je brán zřetel na složitosti adaptačního období, a tomu je přizpůsobena i atmosféra první třídy s možností hry, odpočinku a relaxace.

V naší škole se všichni snažíme, aby se dítě cítilo dobře a všestranně se rozvíjelo a dosáhlo maxima svých možností s ohledem na své individuální schopnosti a předpoklady.

About Us

We present ourselves as a multicultural type of school. Under specific circumstances, our school has been providing not just mainstream education but also an education for pupils with less favorable family backgrounds, health handicaps, or language barriers. Our goal is to set a friendly atmosphere and to make provisions for pupils with special needs, together with taking into account the individual needs of pupils with disabilities, in particular by helping to promote their integration into mainstream education.

Providing and creating an individual and special programme for pupils, assisted by both parents and school supporting team of professionals, advisors and consultants into the integration of each of the pupils in the school system belongs to one of our main goals. Both pupils and parents can consult their needs with qualified teachers, trained consultants or psycholgists. With the help of European and other projects we are trying to open our school to everyone and provide our pupils with some after-school activities and coaching free of charge.

The main emphasis is on pre-school education. With the assistance of sponsoring institutions and European projects we have managed to realize the education for pupils 3-5 years-old that precedes the preparational class (age 5-6). Our first graders enter the family type of school they have already known before with regard to the adjustment factor such as family-oriented environment, games, and relaxation.

In our school we really try hard to achieve pupils‘ contentment, their goals and potentialities with consideration to their individual abilities.

Aktuality

Prosinec 8, 2019

Konference TECH-EDU-INSPIRE 2019

Prosinec 8, 2019

PolyTechBus

Prosinec 8, 2019

Návštěva OU Vyšehrad

Prosinec 8, 2019

Polytechnická hnízda

Zobrazit další