ZŠ CIMBURKOVA

Vítejte na webových stránkách ZŠ Cimburkova

Asistovaná podpora učení

Projekt finančně zabezpečuje MČ Praha 3

Cílem projektu je umožnit všem žákům úspěšně dokončit základní vzdělání a podpořit je při výběru střední školy a dalším vzdělávání.

Součástí projektu je dále doučování a příprava na vyučování pro žáky naší školy. Dva lektoři aktuálně pomáhají 13 žákům nejen s přípravou na vyučování (případně s doplněním učiva, které zameškali), ale také připravují žáky 9. ročníků k přijímacím zkouškám na střední školy.

Od září 2018 mají žáci ZŠ Cimburkova možnost navštěvovat učiliště s praktickou výukou. Jsme rádi, že se nám za podpory městské části Praha 3 podařilo po několika letech volně navázat na úspěšný projekt „Páté patro“, a žákům v tomto školním roce opět umožníme navštěvovat vybrané obory na středních odborných učilištích a vyzkoušet si v praxi, co studium daných oborů obnáší.

Dětské skupiny

Dne 14. prosince jsem byla pozvána na schůzi Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde jsem měla možnost představit 5 let práce našich dvou dětských skupin Žižkovská školička I a II.

Ve svém vystoupení jsem také oprávněně vyzdvihla podporu MČ Prahy 3, která se podílí na financování jejich provozu. Další finance získáváme z evropských projektů.

K mé velké radosti přítomné poslance naše dětské skupiny velmi zaujaly a já doufám, že budeme moci dále poskytovat rodičům i jejich dětem tuto službu.

Irena Meisnerová
Ředitelka školy

Aktuality

Leden 20, 2019

Vánoční Praha

Leden 20, 2019

Pražské Jezulátko

Leden 20, 2019

Vánoční Jarmark

Leden 20, 2019

Piráti ve škole

Zobrazit další