25 Čvn 2019

Žižkovská školička

Žižkovská školička aneb dětské skupiny naší ZŠ

Žižkovská školička původně vznikla ve spolupráci s MPSV v rámci projektu „Sladění práce a rodiny inspirované příklady dobré praxe v Evropě“. Od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2018 byl projekt Žižkovské školičky I. a II. podporován a financován z ESF v rámci programu OPP – pól růstu ČR (03. výzva SC 4.3 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti). Školička je určena takovým dětem, které nemají možnost navštěvovat školku (finanční důvody, časté stěhování, nedůvěra rodičů k institucím, naplněnost školek atd.).  Systematická práce s těmito  dětmi ještě více pomáhá při zajišťování pracovních návyků, znalostí základních pojmů, sociálních dovedností, základních hygienických návyků a samoobslužných aktivit.

Cílem těchto dětských skupin je, aby se děti nenásilnou formou připravily na školní docházku, poznaly prostředí školy, poznaly a naučily se školnímu režimu. Výsledky této práce se již kladně projevují v průběhu jejich dalšího vzdělávání.  Dále existence dětských skupin také přispívá i k zapojení rodičů do školního prostředí a zvýšení možnosti jejich zapojení do pracovního procesu.

Naplněnost obou skupin je 100% (máme pořadník pro další zájemce).Od 1. 7. 2018 jsme opět získali na mzdy finance z projektů OPPPR, které jsou podmíněny spoluúčastí MČ Praha 3 (cca 300 000,- Kč).