25 Čvn 2019

Žižkovská školička I. a II. 2018 – 2020

Žižkovská školička aneb dětské skupiny naší ZŠ

Žižkovská školička původně vznikla ve spolupráci s MPSV v rámci projektu „Sladění práce a rodiny inspirované příklady dobré praxe v Evropě“. Od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2018 byl projekt Žižkovské školičky I. a II. podporován a financován z ESF v rámci programu OPP – pól růstu ČR (03. výzva SC 4.3 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti).

Od 1. 7. 2018 je provoz podporován ze stejného programu (22. výzva SC 4.3 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti) v rámci projektů Dětské skupiny – Žižkovská školička I 2018-2020 (Registrační číslo projektu CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000638) a Dětské skupiny – Žižkovská školička II 2018-2020 (Registrační číslo projektu CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000639) .

Více informací v sekci DĚTSKÉ SKUPINY