Školská rada

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY

za školu :      Mgr. Zina Švancarová
                       Mgr. Zuzana Felixová

za rodiče:      Barbora Čonková
                        Vladimír Demeter

za Úřad MČ Praha 3 :    MUDr. Gabriela Pecková
                                          Bc. Michal Papež