25 Čvn 2019

Výlet do Lidic

V úterý 23. října se vybraní žáci naší školy zúčastnili výletu do Lidic. Naučný výlet, který organizoval nízkoprahový Klub R-Mosty, přivedl děti na památné místo veliké národní tragédie z druhé světové války. Děti navštívili Památník Lidice včetně muzea, společně se školenou průvodkyní prošli pietní místa, kde se původně rozkládala obec Lidice a navštívili také Lidickou galerii, která vystavuje moderní umění odkazující na lidický pohnutý osud. Výlet byl pro žáky organizován bezplatně, z podpory grantu Prevence kriminality Městské části Prahy 3.