25 Čvn 2019

Umění žít společně

Základní škola Cimburkova je partnerem v projektu Umění žít společně, který byl oficiálně zahájen 1.9.2017 a trvá do 31.7.2019.

Projekt tvoří uzavřený celek aktivit, které jsou účinnými nástroji na propojování a vzájemné poznávání dětí z menšin a majoritní společnosti v hl. m. Praha.

Projekt je zaměřen na žáky II. Stupně ZŠ, ze kterých může vyrůst tolerantnější generace, kde budou bez problému žít v komunitě Romové a majoritní společnost.

Zároveň projekt poskytuje podporu pedagogům v multikulturním vzdělávacím procesu žáků romského a neromského původu.

Cílem projektu je prostřednictvím vytvoření imaginární menšiny naučit žáky v rámci spolupráce s RomPraha a tří základních škol z hl. m. Prahy, ve kterých je část žáků romského původu, soužití v multikulturní společnosti, podpořit multikulturní prostředí, poznávání a porozumění mezi žáky romského a neromského původu.

Dalším cílem projektu je naučit pedagogy pracovat s multikulturní třídou a poskytnou poradenství pro provedení výuky v rámci multikulturní výchovy.

Specifické cíle:

  1. Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky.
  2. Podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje.
  3. Formální a neformální vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění.