13 Lis 2019

Šablony – ZŠ Cimburkova II

Od 1. 2. 2019 probíhají na ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 aktivity v rámci projektu reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0011088 Šablony ZŠ Cimburkova II, financované v rámci výzvy č. 02_18_064 – Šablony II – pro hlavní město Praha. Projekt navazuje na úspěšnou realizaci aktivit v rámci projektu Šablony ZŠ Cimburkova v období od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019. Během následujících dvou let bude z tohoto projektu financován provoz osmi klubů zábavné logiky a deskových her a patnácti skupin doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem. Zároveň bude financována personální podpora – školní speciální pedagog a školní asistent pedagoga na dvanáct měsíců.  Dále bude realizováno třináct projektových dnů a do výuky bude zapojen odborník z praxe.