13 Lis 2019

Rozvoj technického myšlení, technické tvořivosti a praktických činností na základních školách

Na základě doporučení České školní inspekce se naše škola dne 16. 9. 2019 zapojila do pilotního projektu MŠMT a NúV s názvem Rozvoj technického myšlení, technické tvořivosti a praktických činností na základních školách.

Tento projekt je zaměřen především na žáky druhého stupně s cílem rozvinout u dětí technické dovednosti se zaměřením na jejich využitelnost v jejich dalším profesním životě. Data získaná tímto dvouletým projektem povedou ke koncepčnímu zavedení polytechnické výuky do všech základních škol v České republice.

Škola se zaměřila, v rámci projektu, na tyto tematické celky:

· Technická kreativita

· Technické činnosti a práce s materiálem

· Řemeslo a technické profese

· Byt, dům a zahrada

V úzké spolupráci se zástupcem MŠMT a NúV paní Ing. Šarkou Poláčkovou a na základě podkladů garanta projektu PaedDr. PhDr. Jiřího Dostala, Ph.D. se budeme snažit dosáhnou všech očekávaných výstupů pro vzdělávací oblast „Člověk a technika“, a to za pomoci těchto výukových bloků zařazených do stávajících předmětů jako je informatika, pracovní činnosti, chemie, přírodopis, fyzika, výtvarná výchova.

V rámci informatiky seznámíme žáky (za použití vhodného softweru) s navrhováním stavebních, interiérových a zahradních projektů s možností vizualizace ve 3D prostředí. Žáci vypracují pracovní postup realizace a vytvoří rozpočet na náklady spojené s realizací projektu.

V hodinách výtvarné výchovy připravujeme blok Módní tvorby – Fashion Design, kde žáci si zpracují vlastní oděvní výrobek od návrhu až po samotnou realizaci. Díky na PC programovatelné vyšívací jednotce přitom dojde k propojení tradiční řemeslné dovednosti a využití nových technologii.

Technickou kreativitu budeme rozvíjet ve vyčleněných hodinách fyziky za pomocí 3D tiskárny, kde budeme tisknout jednoduché komponenty pro naše technické i výtvarné projekty. Díky stavebnicím Lego Mindstorm budeme stavět jednoduše krokově programovatelné roboty, které dětem umožní nahlédnout do konstrukčního prostředí a programovacího prostředí.

V prosinci letošního roku bude vyslán zástupce školy na konferenci Tech-Edu-Inspire 2019 pořádanou Pedagogickou fakultou Olomouc, MŠMT a ZŠ Svisle, Přerov, kde určitě získáme mnoho inspirativních témat uplatnitelných v podmínkách naší školy.