13 Lis 2019

Ředitelské volno 31. 10. a 1. 11. 2019


Podle § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,  vyhlašuji z provozních důvodů pro základní školu a školní družinu ředitelské volno na čtvrtek 31. 10. a pátek 1. 11. 2019.

Ing. Irena Meisnerová, ředitelka školy