Polytechnická hnízda

V rámci projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání „Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0007972 dochází naši žáci od listopadu pravidelně na Střední odbornou školu Jarov, Praha 9, Učňovská 100/1, kde se seznamují s různými technickými obory a rozvíjejí si tak své technické vzdělání a mechanické dovednosti. Projekt je realizován ve spolupráci Magistrátu […]

Rozvoj technického myšlení, technické tvořivosti a praktických činností na základních školách

Na základě doporučení České školní inspekce se naše škola dne 16. 9. 2019 zapojila do pilotního projektu MŠMT a NúV s názvem Rozvoj technického myšlení, technické tvořivosti a praktických činností na základních školách. Tento projekt je určen především žákům druhého stupně s cílem rozvinout jejich technické dovednosti tak,  aby je využili v dalším profesním životě. […]

Šablony – ZŠ Cimburkova II

Od 1. 2. 2019 probíhají na ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 aktivity v rámci projektu reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0011088 Šablony ZŠ Cimburkova II, financované v rámci výzvy č. 02_18_064 – Šablony II – pro hlavní město Praha. Projekt navazuje na úspěšnou realizaci aktivit v rámci projektu Šablony ZŠ Cimburkova v období od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019. […]

Podpora vzdělávání cizinců ve školách

Od dubna 2019 realizuje naše škola aktivity v rámci rozvojového programu „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“. Projekt přispívá k realizaci vzdělávání žáků – cizinců na škole, pomáhá k  rychlejší a snadnější integraci těchto žáků do třídy a školy. Podporuje výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám a možnostem žáků – cizinců a upravuje podmínky pro jejich vzdělávání. V […]

Naučit se žít spolu (2018)

Od března 2018 realizuje naše škola aktivity v rámci projektu „Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018“.  Základní ideou projektu je učit se chápat a respektovat i jiné kultury než svou vlastní a eliminovat nebo oslabovat etnické či rasové předsudky. Aktivity projektu se setkaly se s velkým zájmem žáků i jejich rodičů a byli do nich […]

Asistovaná podpora učení

Všechny aktivity jsou podpořené z projektu „Asistovaná podpora učení u sociálně znevýhodněných žáků“ MČ Praha 3. Cílem projektu je umožnit všem žákům úspěšně dokončit základní vzdělání a podpořit je při výběru střední školy a dalším vzdělávání. Od září 2018 mají žáci ZŠ Cimburkova možnost navštěvovat učiliště s praktickou výukou. Jsme rádi, že se nám za podpory […]

Žižkovská školička I. a II. 2018 – 2020

Žižkovská školička původně vznikla ve spolupráci s MPSV v rámci projektu “Sladění práce a rodiny inspirované příklady dobré praxe v Evropě”. Od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2018 byl projekt Žižkovské školičky I. a II. podporován a financován z ESF v rámci programu OPP – pól růstu ČR (03. výzva SC 4.3 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti). Od 1. 7. 2018 je provoz podporován ze stejného programu (22. výzva SC 4.3 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti).

Umění žít společně

Základní škola Cimburkova je partnerem v projektu Umění žít společně, který byl oficiálně zahájen 1.9.2017 a trvá do 31.7.2019.