19 Srp 2019

Podpora vzdělávání cizinců ve školách

Od dubna 2019 realizuje naše škola aktivity v rámci rozvojového programu „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“.

Projekt přispívá k realizaci vzdělávání žáků – cizinců na škole, pomáhá k  rychlejší a snadnější integraci těchto žáků do třídy a školy. Podporuje výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám a možnostem žáků – cizinců a upravuje podmínky pro jejich vzdělávání.

V rámci programu si tak mohou žáci pod vedením odborných učitelů a speciálního pedagoga postupně osvojovat základy českého jazyka.  V souvislosti s dosavadním vzděláním či kulturními odlišnostmi, žáci pracují podle svých znalostí a předpokladů podle individuálních vzdělávacích plánů. Výuka probíhá v malých skupinách s využitím speciálních materiálů a učebnic a je přizpůsobena vzdělávacím potřebám žáků – cizinců.