14 Pro 2018

Naučit se žít spolu (2018)

Od března 2018 realizuje naše škola aktivity v rámci projektu „Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018“.  Základní ideou projektu je učit se chápat a respektovat i jiné kultury než svou vlastní a eliminovat nebo oslabovat etnické či rasové předsudky.

Děti v rámci  kroužku multikultury poznávají  pro ně přijatelnou formou  historii a kulturu různých  etnik. S pomocí pedagogů vytváří multikulturní kalendář, který obsahuje všechny  významné dny všech národů, kultur a ras naší školy. Průběžně  na škole probíhají projektové dny, kdy každá etnická skupina má příležitost prezentovat svou kulturu v takových disciplínách, které jsou jí blízké. Představují zde zvyky a obyčeje jednotlivých kultur tak, aby všichni mohli pochopit mentalitu druhých. V květnu vyjeli vybraní žáci na outdoorový pobyt mimo Prahu, jehož hlavní náplní byla multikultura a s ní spojené aktivity.

Aktivity projektu se setkaly se s velkým zájmem žáků i jejich rodičů a byli do nich aktivně zapojeni téměř všichni žáci školy. Žáky velmi baví seznamovat se s jinými kulturami, jejich zvyky a odlišnými zkušenostmi v různých oblastech života. V neposlední řadě mají realizované aktivity projektu pozitivní dopad na rozvoj schopností a vědomostí žáků.