18 Zář 2019

Naučit se žít spolu (2018)

Od března 2018 realizuje naše škola aktivity v rámci projektu „Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018“.  Základní ideou projektu je učit se chápat a respektovat i jiné kultury než svou vlastní a eliminovat nebo oslabovat etnické či rasové předsudky.

Aktivity projektu se setkaly se s velkým zájmem žáků i jejich rodičů a byli do nich aktivně zapojeni téměř všichni žáci školy. Žáky velmi baví seznamovat se s jinými kulturami, jejich zvyky a odlišnými zkušenostmi v různých oblastech života. V neposlední řadě mají realizované aktivity projektu pozitivní dopad na rozvoj schopností a vědomostí žáků.

Děti v rámci kroužku multikultury poznávaly pro ně přijatelnou formou  historii a kulturu různých etnik, což vedlo ke zlepšení vzájemného pochopení. Literární, výtvarnou i fotografickou dokumentací znázorňovali prvky z historie svých minorit, ze svého života a především zážitky z rodiny a školy. Žáci také vytvořili almanach, kde prezentovali své práce.

Žáci za pomoci učitelů vytvořili kalendář, který zpracovali pro všechny národy, kultury a rasy žáků naší školy.

Průběžně na škole probíhaly projektové dny, kde každá etnická skupina měla svá vystoupení, ve kterých seznámila ostatní žáky se zajímavostmi své kultury. Realizovaly se kulinářské dny, kdy žáci připravovali pod vedením mentorů a učitelů ve školní kuchyňce typická jídla pro určitou kulturu. Na ochutnávku byli pozváni rodiče i rodinní příslušníci.

V květnu vyjeli vybraní žáci na outdoorový pobyt mimo Prahu, jehož hlavní náplní byla multikultura a s ní spojené aktivity. Jednotlivé dny byly věnovány různým kulturám i za přítomnosti některých jejích úspěšných představitelů. Probírala se také současná aktuální témata, jako je přísun uprchlíků do Evropy a podmínky jejich možné integrace. Žáci vytvářeli slohovou práci na téma „Změnil se můj pohled na spolužáky z jiné kultury?“, která se pak rozebírala v následné diskuzi.