08 Pro 2019

Planetárium

Kam jsme ve středu 28. 3. 2019 šli? Přece do Planetária!

Zde jsme zjistili, že Země není jen planeta s modrými moři a oceány a hnědozelenými pevninami, kterou místy zahalují bílá oblaka. Podrobnějším pohledem jsme zjistili, že je obalená několika vrstvami. První je kamenný obal zvaný litosféra. Následuje půdní obal − pedosféra. Na ní můžeme najít potoky, řeky, jezera a moře, tedy vodní obal − hydrosféru. Všechno živé se řadí do biosféry. Celou planetu obklopuje poslední ze základních obalů − plynná atmosféra.

V předsálí jsme si stihli pohrát, nejvíc se nám líbila černá díra, ve které mizela kulička(a ne naše planeta, toho se snad my nedočkáme)