25 Čvn 2019

Páté patro

Vyrovnání příležitostí romských žáků ke studiu na středním stupni vzdělávání

Dne 30. 3. 2015 byla ukončena realizace projektu Páté patro – vyrovnání příležitostí romských žáků ke studiu na středním stupni vzdělávání. Projekt byl realizován společně s občanským sdružení R-Mosty.

Hlavním cílem projektu byla inkluze romských žáků a studentů do hlavního vzdělávacího proudu. Realizace projektu probíhala bez větších problémů. V rámci projektu probíhalo pět klíčových aktivit zaměřených na cílovou skupinu.

Prostupová příprava na střední stupeň vzdělávání byla inovací ve vzdělávacím plánu školy. Jejím cílem bylo zvýšit procento romských studentu na středním stupni vzdělání i v pokročilejších ročnících. Do projektu se zapojilo 40 žáků 7 – 9 tříd základní školy, kteří se zúčastnili 74 „exkurzí“ v provozech a školách v celkovém počtu 219 hodin. Vybrané školy umožnili žákům vyzkoušet si v praxi, co obnáší studium různých studijních oborů (a to jak tříletých, tak čtyřletých maturitních) od instalatéra, tesaře, truhláře, zahradníka, zedníka, klempíře po stravovací, ubytovací a pečovatelské služby, prodavačské a potravinářské práce. Žáci si mimo jiné vyzkoušeli výrobu dřevěných hraček (kačenka, letadlo, žirafa), práci se suchými materiály (adventní věnce, vánoční výzdoba), obor kuchař, číšník (studená kuchyně).

Aktivita Školní akademie a doučování žáky motivovala a probudila v nich zdravou soutěživost a zápal po zdokonalování sebe sama. Díky projektu by ve škole zřízen taneční kroužek etnických tanců, jehož členové za sebou mají první veřejné vystoupení po boku dalších škol v divadle Ponec. V rámci adventu žáci prezentovali výsledky soutěže v pečení dortu, výrobě dárků k zápisu prvňáčků a vánoční výzdobě třídy/školy. Dále pak proběhla např. soutěž v aranžování vánočních věnců a soutěž ve vyšívání „sněhová vločka“. Výsledky soutěže o nejlepší básně byly prezentovány v almanachu vlastních kreseb, povídek a další tvorby, který žáci na škole vytvářejí a jednou za čtvrtletí vydávají. Asi nejnáročnější aktivitou byla výroba ptačí budky v rámci školní akce „jak žijí zvířata – pomáháme přežít zimu“. Aktivita doučování byla určena všem žákům SŠ a ZŠ. Zdarma umožnila žákům doučovat se v oborech, jež si samy zvolí.

V rámci projektu byl upraven školní vzdělávací plán školy, dle kterého se od školního roku 2014/2015 na škole vyučuje. Škola také díky projektu uvedla do provozu plně vybavené hudební studio a hudební učebnu.

Aktivita Supervize, psychohygiena a vzdělávání pedagogů nastartovala procesy k eliminaci syndromů vyhoření, stresu, frustrace a dalších nepříjemných jevů, které mohou negativně poznamenávat prací pedagogů.

Zaměstnání na zkoušku byly krátké pobyty dětí v jejich volném čase na vybraných pracovištích, kde si mohly vůbec poprvé vyzkoušet jaké to je být takříkajíc na druhé straně, za pultem, v kanceláři, v opravně, v restauraci apod. Celkem proběhlo 25 úspěšně dokončených stáží.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
„Praha a EU: Investujeme do Vaší budoucnosti“