Kurz doplnění základního vzdělání

Základní škola Praha 3, Cimburkova 18/600

pořádá bezplatný kurz pro uchazeče o ukončení základního vzdělání:

Kurz pro získání základního vzdělání

dle školského zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

Absolventi kurzu získají doklad o ukončení základního vzdělání.

Délka studia: jeden školní rok
Forma kurzu: dálková forma vzdělávání spojená s konzultacemi se zkušenými pedagogy ZŠ
Místo konání: ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600

Informace o studiu: Mgr. Zina Švancarová, e-mail: svancarova.zina@cimburacka.cz

Pro školní rok 2019/2020 je kurz naplněn

Další konzultace proběhne ve čtvrtek 24. 10. 2019 od 14:00

Těšíme se na Vaši účast!