18 Zář 2019

Divadelní spolek Divadelta

V pondělí 17. 9. 2018 proběhlo na naší škole vystoupení divadelního spolku Divadelta. Představení Divadelty jsou zaměřena na primární a sekundární prevenci sociálně patologických jevů. Diváci – žáci nejsou jen pozorovatelé, ale mají možnost se do programu aktivně zapojit.

Na naší škole představila Divadelta hru “Poslední mince”, která je určena pro žáky druhého stupně a je zaměřena na finanční gramotnost.

Akce byla financována z grantu MČ Praha 3.