9.A čte H. CH. Andersena

Žáci 9. A v dubnu navštěvovali naše malé předškoláky ve školičce a četli jim pohádky. Nebylo to jen tak obyčejné čtení, ale vždy byl připraven program, kde se ukázalo, jestli malí posluchači dávali pozor a pohádku si zapamatovali. Těm nejmladším se program líbil a nejstarším dal pocítit, že už jsou na naší škole těmi nejstaršími a […]

Velikonoce

Náš den…

Dopolední práce Cvičíme Na vycházce Zahradničíme Tři Králové (vlastně máme Králů hned pět) Slavíme narozeniny

Tanec školám

Každý týden v rámci projektu Tanec školám tančí děti s lektorkou Bárou Látalovou z divadla Ponec. S Bárou spolupracujeme už 11 let a poslední dva roky se věnuje i nejmenším dětem. Děti jsou z hodin taneční výchovy nadšené!

Masopust

5. března děti v dětských skupinách oslavily masopustní úterý.

Za kulturou do Komunitního centra Husitská

Komunitní centrum Husitská pravidelně připravuje pro naše děti kulturní program. Děti už navštívily filmová promítání Příšerky pod hladinou, Letíme! a shlédly divadelní představení spolku LouDkové divadélko.

Ptáci naší zahrady

Dne 4. 2. 2019 navštívily děti z dětských skupin výstavu se vzdělávacím programem Ptáci naší zahrady v Botanické zahradě hl. m. Prahy. Akce se vztahovala k tematickému týdnu zaměřenému na ptáky. Děti se prostřednictvím her seznámily s druhy ptáků, se kterými se můžeme během zimy setkat. Měly také možnost pozorovat různé druhy krmítek a jejich návštěvníky.

Vánoce 2018

První adventní týden jsme navštívili Kostel Panny Marie Vítězné, kde jsme se zúčastnili programu Po stopách Pražského Jezulátka. Děti se interaktivní formou seznámily s historií Jezulátka a příběhem narození Ježíška. Druhý adventní týden jsme navštívili výstavu betlémů v Betlémské kapli Těsně před Vánoci jsme napekli cukroví A rok jsme zakončili Vánoční besídkou s rodiči

Dětské skupiny v PSP ČR

Dne 14. prosince jsem byla pozvána na schůzi Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde jsem měla možnost představit 5 let práce našich dvou dětských skupin Žižkovská školička I a II. Ve svém vystoupení jsem také oprávněně vyzdvihla podporu MČ Prahy 3, která se podílí na financování jejich […]

Mikuláš

Dnes nás navštívil Mikuláš s čertem a andělem. Čertů se nebojíme. Každý zazpíval nebo řekl básničku a dostal sladkou odměnu.