• Vše
  • Aktuality
  • Aktuality DS
  • Archivováno
  • Napsali o nás
  • Projekty

Výstava dýní

10. října navštívily děti z dětských skupin v souvislosti s tematickými bloky „Podzim“ a „Ovoce a zelenina“ výstavu dýní. Jednalo se o výstavu Botanické zahrady Praha „Z pohádky do pohádky“. Jak už název napovídá, letošní výstava se nesla v pohádkovém duchu. Děti se mohly vydat za kouzelnými postavami a hádat, z které pohádky jsou.  Potkaly se s drakem, vodníkem, vílou i čertem. […]

Výroční zpráva 2017/2018

Výroční zpráva 2017/2018Stáhnout dokument

Seminář “Hate Speech”

Dne 20. 9. 2018 se žáci druhého stupně zúčastnili v Komunitním centru Husitská / SUTERÉN  www.husitska.eu/skoly semináře “Hate Speech”. Organizace In Iustitia žákům během dopoledního programu osvětlila pojem “Hate Speech”, což je stručně řečeno nenávistný slovní projev motivovaný předsudky nejrůznějšího původu, a prezentovala možnosti, jak se tomuto společensky škodlivému jevu bránit.

Záhony pro školky

V novém školním roce jsme v našich dětských skupinách zahájili spolupráci se spolkem Záhony pro školky. Jedná se o  spolek s cílem podpořit osvětu dětí v oblasti jídla a vztahu k planetě Zemi. K myšlence probouzet u dětí vztah k půdě a k dobrým zásadám ve stravování prostřednictvím péče o záhon a dění kolem něho je inspiroval […]

Ve škole je poznat, které dítě k nám chodilo. Reportáž z žižkovské „školky“ pro děti ze složitého prostředí

24. září 2018 autor: Lucie Kocurová Čím dříve se začne, tím lépe. Řeč je o předškolním vzdělávání u dětí ze složitého prostředí. Kvalitní příprava usnadní vstup do školy i těm, co mají poruchy učení nebo chování. „Učíme děti držet dobře tužku, poznat barvy, zvířata, umět se přihlásit a počkat na vyvolání, vydržet u čtení knihy, […]

Divadelní spolek Divadelta

V pondělí 17. 9. 2018 proběhlo na naší škole vystoupení divadelního spolku Divadelta. Představení Divadelty jsou zaměřena na primární a sekundární prevenci sociálně patologických jevů. Diváci – žáci nejsou jen pozorovatelé, ale mají možnost se do programu aktivně zapojit. Na naší škole představila Divadelta hru “Poslední mince”, která je určena pro žáky druhého stupně a […]

Zpráva o činnosti rady školy 2017/2018

Rada školy – zpráva 2017/18Stáhnout dokument

Naučit se žít spolu

Dotační program MŠMT “Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018” s názvem “Naučit se žít spolu” Hlavním cílem projektu je podpora chápání kulturních specifičností jiných etnických skupin, osvojení tzv. interkulturní kompetence. Chtěli bychom docílit změny negativních postojů vůči cizí kultuře, i když si uvědomujeme, že je to velmi složitý proces. Chceme přispět k zesílení sebedůvěry […]

Uvítání do nového školního roku

Milí žáci, vážení rodiče, vážení učitelé a provozní zaměstnanci,

jménem vedení školy vás všechny po vydařeném létě srdečně vítám v novém školním roce, zvláště pak žáky prvního ročníku a nové posily školy. Věřím, že všichni žáci naší školy prožili krásné prosluněné prázdniny a nabrali síly k novému vzdělávání v tomto školním roce. Stejně tak doufám, že příjemně prožitá dovolená poskytla učitelům a provozním zaměstnancům dostatek energie k zajištění zdárného průběhu nastupujícího školního roku. Máme pro vás připravené nejen nové webové stránky, ale také nové projekty a aktivity, které, jak doufám, zaujmou vaše děti i vás.

Harmonogram školního roku 2018/19

Harmonogram školního roku 2018/19 3. 9. 2018 Zahájení školního roku 28. 9. 2018 Státní svátek 29. 10. 2018 – 30. 10. 2018 Podzimní prázdniny 24. 12. 2018 – 2. 1. 2019 Vánoční prázdniny (vyučování začne ve středu 3. 1. 2019) 31. 1. 2019 Předávání vysvědčení za I. pololetí šk.r. 2018/2019 1. 2. 2019 Pololetní prázdniny […]

Žižkovská školička

Žižkovská školička původně vznikla ve spolupráci s MPSV v rámci projektu „Sladění práce a rodiny inspirované příklady dobré praxe v Evropě“. Od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2018 byl projekt Žižkovské školičky I. a II. podporován a financován z ESF v rámci programu OPP – pól růstu ČR (03. výzva SC 4.3 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti).

Žižkovská školička I. a II. 2018 – 2020

Žižkovská školička původně vznikla ve spolupráci s MPSV v rámci projektu “Sladění práce a rodiny inspirované příklady dobré praxe v Evropě”. Od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2018 byl projekt Žižkovské školičky I. a II. podporován a financován z ESF v rámci programu OPP – pól růstu ČR (03. výzva SC 4.3 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti). Od 1. 7. 2018 je provoz podporován ze stejného programu (22. výzva SC 4.3 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti).

MAP rozvoje vzdělávání městské části Praha

Projekt je zaměřen na vytvoření Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) na území MČ Praha 3. Do projektu je zapojeno celkem 26 MŠ a ZŠ, z toho 23 ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 3, dále 2 soukromé MŠ a 1 speciální ZŠ. Předpokládáme, že v rámci partnerství se do projektu zapojí nestátní neziskové organizace, rodičovská a další veřejnost, státní i nestátní vzdělávací instituce a školská zařízení působící na území Prahy 3.

Tančíme o Žižkov!

Tanec Praha odstartoval 14. října umělecko-komunitní projekt Tančit o Žižkov! Tančilo se na základní škole Cimburkova, jinak také Cimburačce, jak svoji školu sami žáci nazývají. Tanečníci z inscenace Different?, Daniel Raček a Petr Kavúr, improvizovali o přestávce na chodbách školy a zapojili do svých kreací i žáky – od nejmenších až po nejstarší. Improvizace vycházela z jejich duetu v této inscenaci, která se bude hrát v divadle PONEC nejblíže v prosinci. Děti byly překvapené, nadšené, některé se krásně zapojily. Takové oživení výuky by rády na škole častěji.

Roboti motivují děti k učení

Osmého června se proměnila Základní škola Cimburkova v tvůrčí továrnu, ve které během zábavného, hracího a v neposlední řadě vzdělávacího dne vznikaly roboti. A ne ledajací. Vyškolený tým 13 špičkových odborníků společnosti IBM z celého světa zavítal v rámci firemního programu Corporate Service Corps poprvé do České republiky.

Zpráva o činnosti rady školy 2016/2017

Rada školy – zpráva 2016/17Stáhnout dokument

Umění žít společně

Základní škola Cimburkova je partnerem v projektu Umění žít společně, který byl oficiálně zahájen 1.9.2017 a trvá do 31.7.2019.

Výroční zpráva 2016/2017

Dokumenty ke stažení

Šablony – ZŠ Cimburkova

Od 1. 2. 2017 probíhají na ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 aktivity v rámci projektu Šablony ZŠ Cimburkova financované z programu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ. Během následujících dvou let bude z tohoto programu financováno zřízení 8 klubů zábavné logiky a deskových her, 14 skupin doučování žáků ZŠ […]

Výroční zpráva 2015/2016

Výroční zpráva 2015/2016Stáhnout dokument

Zpráva o činnosti rady školy 2015/2016

Rada školy – zpráva 2015/16 Stáhnout dokument

Pochopení – základ soužití

Dne 1. 9. 2016 jsme zahájili projekt Pochopení – základ soužití (registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000069). Přestože je inkluze dnes celkem rozšířený pojem, často dochází k jeho záměně s pouhou přítomností dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole. Tito žáci často vstupují do základní školy s nedostatečnou znalostí češtiny jako vyučovacího jazyka, kulturním povědomím, nízkou motivací […]

Multikultura 2016

Dokumenty ke stažení

Zpráva o činnosti rady školy 2014/2015

Dokumenty ke stažení

Výroční zpráva 2014/2015

Výroční zpráva 2014/2015Stáhnout dokument

Multikultura 2015

Multikultura 2015Stáhnout dokument

Páté patro

Dne 30. 3. 2015 byla ukončena realizace projektu Páté patro – vyrovnání příležitostí romských žáků ke studiu na středním stupni vzdělávání. Projekt byl realizován společně s občanským sdružení R-Mosty.

Archiv