..:: O nás » Zaměření školy ::..
Přihlášení
login:
heslo:

Návštěvy


Zaměření školy

ZŠ nabízí vzdělávání v multikulturním prostředí. V rámci jedné školy je uplatňován diferencovaný přístup ke vzdělávacím potřebám dětí. Nadané děti jsou úspěšné při přijímání na SŠ. Řadu let se škola zabývá i vzděláváním žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Je pro ně vytvořen komplexní výchovně vzdělávací program. Výuka dětí probíhá v malých třídních kolektivech s využitím speciálně pedagogických metod a technik. Tyto třídy mají za úkol podporovat děti se speciálními vzdělávacími potřebami a respektovat jejich výukové tempo. Škola každoročně otvírá i přípravný ročník, ve kterém se cíleně připravují děti předškolního věku pro úspěšný vstup do 1. třídy. Je vhodný i pro děti s odkladem školní docházky.

Na škole je zřízeno školní poradenské pracoviště. Stěžejním úkolem tohoto pracoviště je vytváření podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí a jejich rodiny. Činnost pracoviště zajišťuje tým v největším možném obsazení pracovníků: výchovný poradce, metodik preventista, školní speciální pedagog a školní psycholog.

Škole se podařilo získat peníze na projekty z grantů MŠMT a z Evropských strukturálních fondů (Equal, JPD 3), čímž je zabezpečen zdarma provoz odpolední zájmové činnosti. Samozřejmou součástí školy je i školní družina.

Škola pořádá pravidelně zimní lyžařské kurzy a letní ozdravné zájezdy.

Ve škole pracuje stabilizovaný, kvalifikovaný a obětavý kolektiv pedagogů, který se snaží vytvářet svým žákům pozitivní a stimulující zázemí s respektováním jejich kulturních odlišností. Velkou posilu pro pedagogický sbor představuje pět romských pedagogických asistentů, kteří napomáhají ke vzájemnému porozumění mezi rodinou a školou. Škola je tak schopna nabídnout vzdělávání všem dětem při respektování jejich vzdělávacích i kulturních nároků.

Copyright © 2006 Základní škola, Cimburkova 18/600