..:: Projekty » Ostatní » Školicí středisko ::..
Přihlášení
login:
heslo:

Návštěvy


Školicí středisko pro veřejnost

Školicí středisko pro veřejnost bylo zřízeno v rámci projektu SIPVZ č. j.: 28885/04-551.

Řeší problematiku implementace informačních a komunikačních technologií do procesu vzdělávání žáků i veřejnosti. Vytvořením informačního centra a a využitím stávající informační techniky školy přispívá ke zvyšování informační gramotnosti veřejnosti.


Činnost školícího střediska:

 • Pořádání odborných kurzů podporujících informační gramotnost veřejnosti se zaměřením na rozvoj informační gramotnosti znevýhodněných skupin obyvatelstva.
 • Přenos informací mezi školou, rodiči a žáky pomocí ICT. 
 • Umožnění přístupu nemajetným rodičům našich žáků k výpočetní technice.
 • Vzdělávání žáků spolu s jejich rodiči.

Činnost střediska je výsledkem zmiňovaného projektu SIPVZ (č. j.: 28 885/04-551) a ke dni 31. 8. 2007 proškolilo v rámci níže uvedených kurzů 37 rodin se sociálním a sociokulturním znevýhodněním.

V současné době spolupracuje škola při organizování vzdělávacích kurzů se společností ECC – European Consulting Company, s. r. o., v rámci projektu PROROM, a podílí se tak na osvojování informační gramotnosti příslušníky romské komunity, jako i občany s různým znevýhodněním na trhu práce v hlavním městě Praze. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy. Byl zahájen dne 1. 12. 2005 a skončí 30. 11. 2007.

sipvz            sipvz

Probíhající kurzy

Název kurzu : Počítač - přítel člověka
Seznámení s počítačem a ukázka jeho použití

 

Označení
Z000

 

Cíl kurzu
Cílem kurzu je srozumitelnou formou seznámit posluchače se základní funkcionalitou počítače a jeho využitím v pracovním i soukromém životě. Kromě krátkého teoretického základu jsou součástí kurzu ukázky základních aplikací a možností počítače od vytvoření prostého dokumentu až po multimediální zázemí počítače (foto, video, hudba). Kurz odstraní u posluchačů počáteční nejistotu a vzbudí v nich zájem o další vzdělávání v oblasti ICT a o znalosti potřebné pro širší využití počítače.

 

Délka kurzu
4 hodiny

 

Požadavky na uchazeče
Kurz je určen naprostým počítačovým laikům bez nároků na předchozí používání počítače.

 

Software
Microsoft Windows XP

 

Náplň kurzu

Teoretický základ

 • Počítač v každodenním životě (příklady využití počítače v praxi) a jeho přínos
 • Světlé a stinné stránky počítače (efektivita, úspora času a nákladů, viry)
 • Základní pojmy z oblasti počítačů (počítač, HW, SW…), součásti počítače
 • Praktická část (ukázka aplikací)

 • První spuštění počítače, vypnutí počítače
 • Základy ovládání počítače
 • Práce s myší a klávesnicí
 • Ukázka prostředí operačního systému
 • Ukázky integrovaných aplikací (s návazností na další nabízené kurzy) a příklady
 • Jednoduchý dokument (Poznámkový blok)
 • Foto, obrázek (Malování), použití tapety
 • Ukázka Internetu
 • Hry
 • Ukázka použití tiskárny, digitálního fotoaparátu… (dle možností)
 • Ukázka vnějších pamětí a jejich použití (disketa, CD, ZIP…)

Název kurzu : Počítač pro práci i pro zábavu
seznámení s počítačem a se základy jeho obsluhy

 

Označení
Z001

 

Cíl kurzu
Cílem kurzu je seznámit posluchače, kteří s počítačem ještě nepracovali, s jeho základním ovládáním a využitím nejenom v praktickém životě, ale i pro zábavu. Posluchač se dozví, z čeho se počítač skládá, jak pracuje, naučí se ho ovládat a pracovat s jeho periferními zařízeními, pozná smysl a význam operačního systému, jeho funkce a možnosti a naučí se ho ovládat pomocí myši i klávesnice.

 

Délka kurzu
15 hodin

 

Požadavky na uchazeče
Kurz je určen naprostým počítačovým laikům s chutí se naučit se něco nového bez nároků na předchozí používání počítače.

 

Software
Microsoft Windows XP

 

Náplň kurzu

Teoretický základ

 • Základní pojmy z oblasti počítačů (počítač, HW, SW, operační systém, aplikační SW, síť, vir…)
 • Využití počítače v praxi a jeho přínos (příklady)
 • Součásti počítače, přídavná zařízení a jejich funkce (ukázka)

Praktická část (MS Windows)

 • První spuštění počítače, vypnutí počítače
 • Práce s myší a klávesnicí
 • Základy MS Windows
 • Filosofie a prostředí MS Windows (nabídka Start, plocha, hlavní panel, okno…)
 • Manipulace s okny a jejich možnosti
 • Pojmy disková jednotka, složka a soubor (filosofie stromové struktury)
 • Provoz aplikací v MS Windows, spuštění jednoduchých programů (kalkulačka, Poznámkový blok, Malování), multitasking
 • Založení souboru (Poznámkový blok, Malování), uložení souboru
 • Poznámkový blok – vkládání znaků z klávesnice a použití základních kláves při psaní textu
 • Manipulace se soubory a složkami (Průzkumník, klávesové zkratky), schránka
 • Funkce a možnosti Koše
 • Další možnosti MS Windows
 • Tisk
 • Využití zástupců
 • Základní nastavení v MS Windows (Ovládací panely)
 • Základní systémové informace
 • Vyhledávání souborů a složek
 • Multimedia (ukázka zvuku a videa)
 • Hry

Název kurzu : Práce s textem a tabulkami
základy kancelářské administrativy

 

Označení
Z002

 

Cíl kurzu
Cílem kurzu je seznámit posluchače s možnostmi textového editoru a tabulkového kalkulátoru a poskytnout jim takové znalosti, aby byli schopni vytvořit jednoduchý textový dokument na úrovni nebo pomocí přehledné tabulky provádět výpočty, které „nikdy nechybují“.

 

Délka kurzu
20 hodin

 

Požadavky na uchazeče

Znalost operačního systému MS Windows.

 

Software
Microsoft Office Word 2003
Microsoft Office Excel 2003

 

Náplň kurzu

MS Word

 • Ukázka dokumentů
 • Prostředí programu, typy zobrazení
 • Založení dokumentu, otevření dokumentu, problematika ukládání
 • Vkládání základních znaků
 • Správné použití kláves při psaní textu a nejdůležitější typografická pravidla
 • Pohyb v dokumentu a možnosti označování textu
 • Základní formátování textu a odstavce
 • Funkce záhlaví a zápatí, číslování stránek
 • Nastavení dokumentu
 • Tiskový náhled a tisk

MS Excel

 • Ukázka dokumentů
 • Prostředí programu – sešit, list, buňka
 • Vkládání dat do buňky, oprava (editace) dat
 • Pohyb na listu a možnosti označování
 • Formát buňky (tabulky) a obsah buňky – vytvoření ucelené tabulky
 • Základní datové typy (peněžní jednotky, procenta…)
 • Základní aritmetické operace
 • Základní funkce
 • Funkce tiskové oblasti a tisk

 

Název kurzu : Svět Internetu
Internet a elektronická pošta

 

Označení
Z003

 

Cíl kurzu
Cílem kurzu je ukázat posluchačům, kteří ještě neměli možnost se s Internetem setkat, jeho široké využití jakožto „nevyčerpatelného“ zdroje informací, poradce i baviče. Kurz ukáže snadnost a efektivnost komunikace prostřednictvím elektronické pošty a díky znalosti těchto dvou nejpoužívanějších služeb Internetu – WWW (prohlížení internetových stránek) a elektronické poště – otevře posluchači dveře do virtuálního světa Internetu.

 

Délka kurzu
8 hodin

 

Požadavky na uchazeče
Znalost operačního systému MS Windows.

 

Software
Microsoft Internet Explorer 6.0
Microsoft Office Outlook 2003

 

Náplň kurzu

Teoretický základ

 • Internet a jeho funkce (základní pojmy)
 • Problematika virů
 • MS Internet Explorer
 • Prostředí programu a načtení internetové adresy
 • Pohyb po internetových stránkách a mezi nimi
 • Usnadnění prohlížení internetových stránek pomocí Historie a Oblíbených položek
 • Důležité internetové servery u nás
 • Další příklady praktických i zábavných internetových stránek
 • Vyhledávací stroje a problematika vyhledávání na Internetu
 • Využití informací a uchování dat z Internetu
 • MS Outlook
 • Princip elektronické pošty – základní pojmy (počítačové sítě, server, schránka…)
 • Prostředí programu a jeho ovládání
 • Tvorba a posílání elektronických zpráv
 • Reakce na přijaté zprávy
 • Příloha elektronické pošty

Lektoři:

 • Ing. František Pechočiak
 • Mgr. Eva Potměšilová
 • Richard Šťastný

 

Zápis do kurzů:

Zájemci o absolvování kurzů se mohou přihlásit na adrese školícího střediska pro veřejnost:

 

Základní škola Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300

 

nebo telefonicky na telefonním čísle:

 

721 035 743

 



 
 
Copyright © 2006 Základní škola, Cimburkova 18/600