..:: O nás » Spolupráce ::..
Přihlášení
login:
heslo:

Návštěvy


Spolupráce

Naše škola se nadále aktivně účastní projektů obecně prospěšné organizace Nová škola. Spolupracuje se školami v Ústí nad Labem, Brně a Ostravě v rámci občanského sdružení "Liga komunitních škol". Pořádáme společné sportovní, kulturní a poznávací akce. V letošním roce chystáme vzájemná utkání ve fotbale a florbale a na jaře pojedeme do ústecké zoo. Navštívíme také tamější školu.

Každoročně pořádáme besídky pro rodiče, na Vánoce a Velikonoce a na závěr roku karneval. Děti připravují nejen program, ale také výtvarné dílny.

Spolupráce školy se zahraničím, specifika zahraniční spolupráce

Účast v národních či mezinárodních výzkumech :

  1. Spoluúčast na longitudinálním výzkumu vývojové psychologie vedeném katedrou pedagogicky školní psychologie PedF UK Praha. Výzkum je součástí projektu grantové agentury ČR s názvem "Dítě v měnících se podmínkách české školy".
  2. Spoluúčast na pilotním projektu MŠMT "Škola s celodenním programem s převahou žáků z odlišného sociokulturního prostředí".
  3. Účast na výzkumu fonologických dovedností dětí z různých jazykových prostředí vedeným PhDr. Markétou Caravolas z univerzity v Liverpoolu ve Velké Británii.
  4. Účast na pilotním ověřování metodiky Dr. Feuersteina k rozvoji kognitivních funkcí u žáků z odlišného sociokulturního prostředí ve spolupráci s PedF UK a universitou v Izraeli.
Copyright © 2006 Základní škola, Cimburkova 18/600