..:: Občanské sdružení ::..
Přihlášení
login:
heslo:

Návštěvy


Liga komunitních škol

Datum registrace: 15. 6. 2000

IČO: 70893021

Sídlo sdružení:  Základní škola Praha, Havlíčkovo náměstí 300/10, 130 00 Praha 3

Cíle Ligy komunitních škol:

  • Podpora a rozvíjení konceptu komunitního vzdělávání na školách - rozvoj služeb v oblasti celoživotního učení, rozvoj dobrovolné činnosti rodičů ve prospěch školy, podpora výchovy ke zdravému životnímu stylu, zlepšování klimatu na škole, sportovní a kulturní aktivity atd.

  • Podpora a rozvíjení principů inkluze na školách, přičemž nás zajímá inkluze v nejširším slova smyslu, definovaná jako připravenost školy maximálně efektivně vzdělávat žáky nezávisle na podobě jejich speciálních vzdělávacích potřeb.

  • Podpora a prosazování komunitních a inkluzivních vzdělávacích principů v rámci českého vzdělávacího systému.

  • Výměna zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe.  http://www.ligakomunitnichskol.cz/


Copyright © 2006 Základní škola, Cimburkova 18/600