..:: Projekty » Projekty EU » Projekt PŠP ::..
Přihlášení
login:
heslo:

Návštěvy


Účast v projektu PŠP

Naše škola je zapojena do projektu PŠP: "Poradenství – Škola – Povolání", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České Republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy.

Hlavním cílem projektu je vytvoření komplexního systému poradenské podpory vzdělávání a kariérového rozhodování žáků základních a středních škol a škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Podpora se bude vztahovat na projektování a případné korekce vzdělávací a profesní dráhy, na integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a na prevenci školní neúspěšnosti a předčasných odchodů žáků ze vzdělávání. Projekt pozitivně ovlivní orientaci a uplatnění budoucích absolventů škol ve světě práce.

Více:

www.praha-mesto.cz
Copyright © 2006 Základní škola, Cimburkova 18/600