..:: Projekty » Projekty EU » Páté patro - vyrovnání příležitostí romských žáků ke studiu na středním stupni vzdělávání ::..
Přihlášení
login:
heslo:

Návštěvy


Název projektu: Páté patro - vyrovnání příležitostí romských žáků ke studiu na středním stupni vzdělávání.
OPPA                                             OPPATento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
„Praha a EU: Investujeme do Vaší budoucnosti“


Dne 1. 7. 2013 jsme společně s občanského sdružení R-Mosty zahájili projekt Páté patro - vyrovnání příležitostí romských žáků ke studiu na středním stupni vzdělávání.

Hlavním cílem projektu je inkluze romských žáků a studentů do hlavního vzdělávacího proudu. Chceme na základě vyzkoušených postupů uvést do života postupy pokročilé, které věříme, že se ujmou jako funkční. Inkluze romských žáků a studentů musí probíhat ruku v ruce s jejich vnitřní motivací a vlastní psychikou, motivací jejich rodiny a také s jejich sociálním prostředím a momentální sociální situací. V neposlední řadě chce projekt také vytvořit modelový příklad toho, že si tyto aspekty uvědomí i pedagogové středních škol a učilišť a přizpůsobí jim režim na své škole (prevence šikany a diskriminace spolužáků, individuálnější přístup k romským učňům a studentům, pochopení některých sociokulturních specifik). Projekt chce také uchopit jako podpůrný prvek rodiče žáků a studentů.

U žáků nám zejména jde o dobrý výběr a hlavně udržení středního vzdělání, u středoškoláků pak o aktivnější přístup ke studiu, udržení, zvládnutí státní maturity a potažmo i přípravu na další stupeň vzdělání nebo výběr dobrého povolání v kombinaci s dalším vzděláváním formou např. jednorázových nebo dlouhodobějších kurzů. Společným cílem je, aby žáci a studenti získali ke studiu kladný vztah a chápali jej jako chtěnou cestu k získání dobrého a kvalifikovaného pracovního místa.

Dne 30. 3. 2015 byl projekt ukončen. Realizace projektu Páté patro – vyrovnání příležitostí romských žáků ke studiu na středním stupni vzdělávání probíhala bez větších problémů. V rámci projektu probíhalo pět klíčových aktivit zaměřených na cílovou skupinu.

Prostupová příprava na střední stupeň vzdělávání byla inovací ve vzdělávacím plánu školy. Jejím cílem bylo zvýšit procento romských studentu na středním stupni vzdělání i v pokročilejších ročnících. Celkově se uskutečnilo 74 „exkurzí“ v provozech a školách v celkovém počtu 219 hodin.

Aktivita Školní akademie a doučování žáky motivovala a probudila v nich zdravou soutěživost a zápal po zdokonalování sebe sama. Aktivita doučování byla určena všem žákům SŠ a ZŠ. Zdarma umožnila žákům doučovat se v oborech, jež si samy zvolí.

V rámci projektu byl upraven školní vzdělávací plán školy, dle kterého se od školního roku 2014/2015 na škole vyučuje. Škola také díky projektu uvedla do provozu plně vybavené hudební studio a hudební učebnu. Školní vzdělávací program lze stáhnout zde.

Aktivita Supervize, psychohygiena a vzdělávání pedagogů nastartovala procesy k eliminaci syndromů vyhoření, stresu, frustrace a dalších nepříjemných jevů, které mohou negativně poznamenávat prací pedagogů.

Zaměstnání na zkoušku byly krátké pobyty dětí v jejich volném čase na vybraných pracovištích, kde si mohly vůbec poprvé vyzkoušet jaké to je být takříkajíc na druhé straně, za pultem, v kanceláři, v opravně, v restauraci apod. Celkem proběhlo jen 25 úspěšně dokončených stáží.

Podrobnější popis průběhu jednotlivých klíčových aktivit je obsažen ilustrativně v produktu "Metodika".

Informace o souhrnných výsledcích projektu zveřejníme ihned po schválení závěrečné monitorovací zprávy.
PROSTUPOVÁ PŘÍPRAVA NA STŘEDNÍ STUPEŇ VZDĚLÁNÍ


Zájem o tuto aktivitu ze strany žáků předčil naše očekávání. Byla vybrány tři střední školy, a to SOU gastronomie a podnikání (Za Černým mostem 3/362, Praha 9), OU Vyšehrad (Vratislavova 6, Praha 2) a Střední odborné školy stavební a zahradnické (Učňovská 1, Praha 9). Vybrané střední školy nabízejí různé studijní obory (a to jak tříleté, tak čtyřleté maturitní) od instalatéra, tesaře, truhláře, zahradníka, zedníka, klempíře po stravovací, ubytovací a pečovatelské služby, prodavačské a potravinářské práce.

V projektu je zapojeno 40 žáků 7 – 9 tříd základní školy, kteří se účastní exkurzí v jednotlivých středních školách. Žáci si mimo jiné vyzkoušeli výrobu dřevěných hraček (kačenka, letadlo, žirafa), práci se suchými materiály (adventní věnce, vánoční výzdoba), obor kuchař, číšník (studená kuchyně).

  • foto č.1 - SOU gastronomie a podnikání
  • foto č.2,3 - Střední odborné školy zahradnické
  • foto č.4 - OU Vyšehrad

ŠKOLNÍ AKADEMIE A DOUČOVÁNÍ


Termín celoškolní akademie, kde budou prezentovány výsledky práce studentů, byl stanoven na 11. 6. 2014. Součástí bude výstava (ukázka) řemeslné tvorby žáků za doprovodu tanečních vystoupení a dalších.

Díky projektu by ve škole zřízen taneční kroužek etnických tanců, jehož členové za sebou mají první veřejné vystoupení po boku dalších škol v divadle Ponec.V rámci adventu již také proběhlo několik ukázek prací našich žáků, kdy žáci prezentovali výsledky soutěže v pečení dortu, výrobě dárků k zápisu prvňáčků a vánoční výzdobě třídy/školy. Dále pak proběhla soutěž v aranžování vánočních věnců a soutěž ve vyšívání „sněhová vločka“.

Výsledky soutěže o nejlepší básně byly prezentovány v almanachu vlastních kreseb, povídek a další tvorby, který žáci na škole vytvářejí a jednou za čtvrtletí vydávají. V příštím vydání budou zveřejněny nejlepší výtvory na téma „kde bydlíme“ (povídky a ilustrace).

Asi zatím nejnáročnější aktivitou byla výroba ptačí budky v rámci školní akce „jak žijí zvířata – pomáháme přežít zimu“.

  • foto č.5 - Kroužek etnických tanců
  • foto č.6,7,8 - Výstava tvorby žáků
  • foto č.9,10 - Vánoční výzdoba


Copyright © 2006 Základní škola, Cimburkova 18/600