..:: Projekty » Projekty EU » Komunitní poradenské centrum ::..
Přihlášení
login:
heslo:

Návštěvy


Název projektu: Komunitní poradenské centrum Prahy 3
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
„Praha a EU: Investujeme do Vaší budoucnosti“

Dne 1.10.2008 se v budově školy ZŠ Praha 3 otevřelo Komunitní poradenské centrum. Komunitní poradenské centrum pro Prahu 3 je společným projektem základní školy na Havlíčkově náměstí a občanského sdružení R-Mosty. Cílem projektu je soustředění psychosociálních a pedagogických služeb v jednom místě na Praze 3 a poskytnutí služeb specialistů zdarma nejen dětem, ale celé široké veřejnosti.

Součástí poradenského centra jsou tato pracoviště :

  • pracoviště profesního poradce
  • pracoviště školního psychologa
  • pracoviště speciálního pedagoga
  • pracoviště protidrogového koordinátora
Tato pracoviště jsou otevřena pro veřejnost každé úterý od 14:00 do 15:30.
Projekt Poradenské centrum pro Prahu 3 (ESF - OPPA) skončil v září 2010. Projektové publikace si můžete stáhnout zde:

 Vytvoření komplexního poradenského centra

 Pracoviště speciálního pedagoga

Úkolem pracoviště speciálního pedagoga je pomoci v rámci systému základního a středního vzdělávání a to nejen dětem se specifickými výukovými obtížemi, ale i dětem, jejichž současné výukové problémy vyžadují speciální výukovou podporu formou speciálně pedagogických metod práce včetně individuální reedukativní péče a jejichž přeřazení do systému speciálního školství by bylo předčasné či neadekvátní.

 Pracoviště psychologa

Náplň práce psychologa je rozdělena do tří okruhů. Provádí diagnostiku a depistáž specifických poruch učení, provádí konzultační a poradenskou činnost pro žáky a studenty a metodicky pomáhá učitelům při řešení výchovně vzdělávacích problémů.

 Pracoviště profesního poradce

Profesní poradce realizuje přímou práci s klienty z cílové skupiny podle standardů odborného sociálního poradenství, pedagogicky a motivačně vede klienty k optimální volbě následného vzdělávání a povolání.

 Příručka Jak do života?

instruktážní příručka k filmu skládající se z jednotlivých příběhů romských dětí, které se setkávají (a řeší) s pro ně běžnými, ale jinak velmi složitými životními situacemi.

 Studie - Specifická situace romské mládeže na trhu práce

Studie porovnává současný stav romské mládeže ve vztahu k trhu práce, jejich cíle a přání ve vztahu k budoucímu zaměstnání a o podmínkách pro možnosti jejich uskutečnění oproti jejich neromským vrstevníkům.

 Program spolupráce s externími lektory

Rozšířili/inovovali jsme program zapojování studentů a učitelů ze základních a středních škol, kteří stáli o mimoškolní vzdělávání romských dětí a mládeže (členové cílové skupiny) v prostorách budovy projektu a zároveň byli v některých případech ochotni docházet i do rodin členů.

 Stáž a praxe romské mládeže ve firmách

2 roky (během trvání projektu) existoval jako produkt program smluvní a skutečně realizované spolupráce mezi o.s. R-Mosty a soukromými společnostmi z oblasti prodeje, pohostinství, kultury a dalších oborů, ve kterém mohli podle svých požadavků členové cílové skupiny využívat pracovní vzdělávací stáže přímo v těchto firmách pod dohledem klíčových pracovníků.

Za dobu trvání projektu bylo podpořeno 454 osob z toho 440 úspěšně. Mezi úspěšně podpořené osoby počítáme všechny žáky a studenty cílové skupiny, kteří byli pozitivně ovlivněni projektem, alespoň v jednom z následujících bodů:
  • zlepšili svůj školní prospěch
  • významně zlepšili svou školní docházku a disciplínu
  • přihlásili se v posledním ročníku studia na vyšší stupeň vzdělávání
  • jsou úspěšně přijati do vyššího stupně vzdělávání
  • navštěvovali odpolední nízkoprahové programy, resp. jejich aktivity vztahující se k přípravě vstupu na trh práce
  • získali kvalifikované a legální zaměstnání zřekli se (popř. omezili) užívání návykových látek a rizikový způsob životaOPPA                                             OPPA
Copyright © 2006 Základní škola, Cimburkova 18/600