..:: Prevence SPP » Další informace ::..
Přihlášení
login:
heslo:

Návštěvy


Další informace

CO DĚLAT, KDYŽ......

 

1.Rady pro rodiče

 

.....je dítě šikanováno

 • nepřehlédněte varovné signály, buďte vnímaví, když:

-         za dítětem nedochází domů žádný spolužák, zdá se, že nemá žádné kamarády

-         dítě je zaražené, smutné, nemluví o tom, co se děje ve škole, působí nešťastně, je nejisté

-         špatně usíná, má poruchy spánku, noční můry

-         dojde k výraznému zhoršení prospěchu ve škole

-         je nesoustředěné, nemá zájem o činnosti, které ho dříve bavily, je bez zájmu

-         často ho před odchodem do školy pobolívá břicho, hlava ap.

-         objeví se výrazné psychosomatické obtíže – únava, nevolnost, bolesti zad, hlavy, břicha, dusivé astmatické záchvaty ap.

-         chodí za školu, má neomluvené absence

-         přichází domů s potrhaným oblečením, poškozenými školními pomůckami nebo bez nich

-         požaduje další peníze, nevychází s kapesným, doma se nevysvětlitelně ztrácejí peníze

-         domů chodí vyhladovělé, i když dostává svačiny a má zajištěné obědy

-         nedokáže uspokojivě vysvětlit svoje zranění – monokl, odřeniny, naraženiny, popáleniny ap.

-         vyhrožuje sebevraždou nebo se o ní dokonce pokusí

 • při podezřelých okolnostech se pokuste získat důvěru dítěte, utište jeho strach a povzbuďte ho, aby se svěřilo(pro dítě je velmi obtížné hovořit o podrobnostech ponižování a týrání – má strach z pomsty, prožívá pocity studu, příčiny hledá v sobě a ve svých chybách, situaci nerozumí...)
 • stůjte pevně za dítětem, berte vážně, co vám dítě říká
 • zjistěte co nejpodrobněji co, kdy, kde a jak se stalo
 • kontaktujte školu (ředitele, metodika prevence, výchovného poradce nebo třídní učitelku)
 • podrobně informujte o tom, co jste se od dítěte dozvěděli
 • trvejte na poskytnutí odborné pomoci (nebojte se zeptat, jak budou situaci vyšetřovat, jak bude ochráněno vaše dítě, jestli jsou schopni rozpoznat stadium šikany, jakou metodu nápravy použijí ap.)
 • pokud je dítě ve špatném psychickém stavu, můžete ve škole zažádat o dočasný individuální studijní program
 • při závažném šikanování lze podat trestní oznámení na agresora, který  týrá vaše dítě na policii
 • navažte kontakt s odborníkem, snažte se  v tématu zorientovat a co nejvíce vědět ( viz. kde hledat pomoc – adresář)

 

 .....mám podezření, že je dítě týrané

Obětmi tělesného a psychického týrání se v našem státě stává ročně několik desítek tisíc dětí. Přesné číslo neznáme a asi ho nikdy nepoznáme, protože často probíhá ve skrytu rodiny. Existuje několik způsobů, které nás na ubližování dítěti mohou upozornit -  je to vaše zákonná povinnost!

Varovné příznaky jsou:

 • známky na těle dítěte (opakovaná zranění včetně zlomenin, modřiny, řezné rány, stopy po svazování, natrhnutí ucha, otisky dlaně a prstů, stopy po opaření nebo popálení cigaretou, otisky různých předmětů po těle, otoky částí těla, např. rtů, tváří zápěstí ...)
 • změny v chování dítěte (zvýšená opatrnost v kontaktu s dospělými, úzkost a vyděšené reakce v přítomnosti konkrétních osob nebo v situaci, kdy je dítě s dospělým samo, celková stísněnost a nezájem o dění kolem, nápadně lhostejné postoje a výroky typu „mně je to jedno“, agresivní napadání a šikanování vrstevníků, odmítání jídla nebo přejídání, sebepoškozování, pomočování, útěky z domova, váhání s odchodem domů po vyučování, potíže se soustředěním a zhoršení prospěchu ve škole, zvýšená citová dráždivost a agresivní projevy na sebemenší podněty, neomluvené absence ve škole...)
 • Kam se obrátit o pomoc : Policie ČR, Linka bezpečí a další (viz. kde hledat pomoc)

 

 .....když chci přestat kouřit

 •  prvním a nejdůležitějším krokem je Vaše pevné rozhodnutí přestat kouřit
 • zvolte si den „D“ , kdy přestanete naráz a jednou provždy kouřit
 • pokud je to možné, alespoň v prvních měsících nekouření se vyhýbejte situacím, které máte spojeny s cigaretou (ranní káva, odpočinek u televize, ...)
 • některé okolnosti ze svého denního režimu však odstraníte těžko. Proto si předem připravte náhradní řešení, jak budete takové situace zvládat bez cigarety
 • pro léčbu fyzické závislosti je k dispozici léčba, která Vám pomůže překonat abstinenčních příznaky (touhu po cigaretě, špatnou náladu, nervozitu,...)
 • v lékárnách je volně dostupná tzv. náhradní terapie nikotinem ve formě žvýkaček, inhalátorů, náplastí nebo tablet, které se vkládají pod jazyk
 • další možností jsou preparáty, které jsou na lékařský předpis - konzultujte se svým lékařem, zda jsou právě pro Vás vhodné
 • v případě obtíží se zanecháním kouření žádejte pomoc u svého praktického lékaře nebo specializovaná pracoviště - seznam Center léčby závislosti na tabáku a Poraden pro odvykání kouření najdete v rubrice Kde hledat pomoc.

 

 .....dojde k rozvodu

 • nikdy se nehádejte před dětmi
 • nežádejte pochopení ani souhlas dětí pro svá rozhodnutí
 • nikdy nezatěžujte děti svými problémy, děti nejsou vašimi zpovědníky ani důvěrníky
 • pokud zjistíte, že druhý partner zneužívá děti jako nástroj k vynucení jakýchkoli zájmů, neoplácejte stejným, protože tak jen znásobíte utrpení a poškození dětí
 • pokud se chcete rozvést, řekněte jim to v klidu, vysvětlete proč už spolu nemůžete být a co to pro ně bude znamenat
 • stále zdůrazňujte, že příčinou rozvodu nejsou ony, že je oba dva stále milujete
 • nepomlouvejte před dítětem svého partnera
 • při určování, komu bude dítě svěřeno do péče a jak často je bude moci druhý rodič vidět, dbejte vždy na potřeby dítěte a neberte si dítě jako rukojmí
 • pokud si nebudete v předrozvodové nebo rozvodové situaci vědět s čímkoliv rady, nebojte se kontaktovat odborníky, snížíte tím dopad situace pro vás i pro děti (viz. kde hledat pomoc)

 

Copyright © 2006 Základní škola, Cimburkova 18/600