..:: Aktuality ::..
Přihlášení
login:
heslo:

Návštěvy


Konec školního roku 2017 - 2018

Všem žákům i pedagogickým pracovníkům přejeme hezké prázdniny.

Školní rok 2018 - 2019 začíná v pondělí 3. září 2018.


01"
Workshopy květen - červen 2018

I v květnu a červnu 2018 probíhaly na naší škole workshopy pořádané neziskovou organizací Slovo 21. Fotografie jsou z 6. června 2018.

 


01" 02" 03" 04"
Soutež UHU Ocean World

V dubnu 2018 se naše škola zaregistrovala do soutěže UHU Ocean World. Ve školní družině vytvořily děti instalaci, kterou můžete vidět na fotografii.

Vyhodnocení soutěže proběhne 1. 6. 2018 na www.facebook.com/UHU.cz. Zde si také můžete prohlédnout všechny přihlášené práce a hlasovat pro vítěze.


01" 02"
INSPIRACE PRO INKLUZI

V týdnu od 12. března 2018 pořádala nezisková organizace Slovo 21 na naší škole workshopy

v rámci projektu Inspirace pro inkluzi na pražských školách.
01" 02" 03" 04" 05" 06" 07" 08" 09" 10" 11" 12" 13" 14" 15" 16" 17" 18" 20" 21" 22" 23" 24" 30" 31" 32" 33"
Barevný týden naší školy

V týdnu od 12. do 16. února 2018 se mnozí žáci i učitelé naší školy přidali k akci BAREVNÝ TÝDEN.

 


00" 01" 02" 03" 05" 06" 07" 10" 11" 20" 21"
Hezké vánoční prázdniny 2017-18

Přejeme všem žákům a pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2018 a těšíme se na shledání ve středu 3. ledna 2018.


2018"
Komunitní centrum Husitská

21. listopadu 2017 navštívili vybraní žáci naší školy Komunitní centrum Husitská a zhlédli film Sonita, příběh afgánské dívky, která překonává předudky a tradice své komunity a splňuje si navzdory všem a všemu své sny.


01" 02" 03" 04" 05" 06" 07" 08" 09" 10" 11" 12" 13" 14" 15" 16" 17" 18" 19"
Paměť národa - Příběhy našich sousedů

Paměť národa - Příběhy našich sousedů ve školním roce 2015/2016

Od října 2015 pracovala žákyně 8. třídy Marcela Giňová jako jediná ze školy v projektu společnosti Paměť národa – Příběhy našich sousedů. Připravila a natočila rozhovor s panem Ladislavem Goralem.

Další informace můžete najít zde: Paměť národa a zde: FOTOGALERIE

Marcelin pořad byl na závěrečné prezentaci zúčastněných týmů ze ZŠ Prahy 3 odměněn 3. místem.


01"
Workshop „Den, kdy se mlčelo“
Dne 4. 10. 2017 se žáci osmých tříd zúčastnili workshopu „Den, kdy se mlčelo“, který se zabýval problematikou kolektivizace v padesátých letech minulého století. Workshop organizovala nezisková organizace Post Bellum, o. p. s.
01" 02" 03" 04" 05" 06" 07" 08" 09" 10" 11" 12" 13" 14"
Reportáž o panu Miloši Horanském
V rámci vzdělávacího projektu neziskové organizace Post Bellum Příběhy našich sousedů se ve školním roce 2016/1017 žáci VII. A účastnili nahrávání reportáže o režisérovi, herci, básníkovi a publicistovi panu Miloši Horanském. Článek o natáčení a záznam reportáže, která byla vysílána v Českém rozhlase v rámci pořadu Příběhy 20. století najdete zde: http://www.rozhlas.cz/plus/pribehy/_zprava/1736999. PŘÍBĚHY 20. STOLETÍ
Konec školního roku 2016-2017

Všem žákům i pedagogickým pracovníkům přejeme hezké prázdniny.


01" 02"
Projekt Příběhy našich sousedů 3
Dne 20. 2. 2017 se žáci VII. A zúčastnili slavnostního zakončení projektu Příběhy našich sousedů v kině Aero. Vyprávění režiséra, herce, básníka a publicisty Miloše Horanského, které zpracovali naši žáci najdete zde: http://www.pribehynasichsousedu.cz/pp/pribehy-pametniku/praha-3/milos-horansky.
01" 02" 03" 04" 05"
Projekt Příběhy našich sousedů 2
15. 12. se žáci VII. A v rámci projektu Příběhy našich sousedů zúčastnili nahrávání rozhlasové reportáže o Miloši Horanském.
01" 02" 03" 04" 05" 06" 07" 08"
Projekt Příběhy našich sousedů 1
Dne 7. 12. 2016 se žáci VII. A seznámili s režisérem, hercem, básníkem, autorem knih pro děti a publicistou Milošem Horanským. V rámci projektu Post Bellum - Příběhy našich sousedů s ním natočili rozhovor, který se stal podkladem pro rozhlasovou reportáž.
01" 02" 03" 04"
RADNIČNÍ NOVINY 2 (ÚNOR 2017)
V Radničních novinách z února 2017 vyšel článek podepsaný Ing. Irenou Meisnerovou, ředitelkou školy. Článek nese název „ZŠ Cimburkova sází na diferenciovaný přístup“. Zde je přepis tohoto článku: „Základní škola v Cimburkově ulici vzdělává děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Na základě dlouholetých zkušeností z práce v multikulturním prostředí s pomocí grantů, projektů MŠMT, evropských projektů a v neposlední řadě za podpory Prahy 3 vytvořila komplexní vzdělávací systém, který uplatňuje diferenciovaný přístup ke vzdělávacím potřebám žáků. Vzhledem ke složení žáků máme propracovaný systém poradenských služeb. Školní poradenský tým v naší škole tvoří metodik prevence, výchovná poradkyně, školní psycholožka a speciální pedagogové. Ti všichni pomáhají dětem se specifickými výukovými potřebami či dětem, které se ocitly v těžké životní situaci a potřebují individuální pomoc. Škola nabízí možnost dálkového studia — kurz doplnění základního vzdělání. Vzdělávání považujeme za jednu z klíčových oblastí nejen v prevenci sociálně patologických jevů, ale i v odstraňování sociálního vylučování ze společnosti, vyrovnávání sociálního handicapu při vstupu na trh práce, což jsou záležitosti, které mají samozřejmě přímý dopad i na kvalitu života dětí. Škola pokračuje v provozu dvou tříd dětských skupin pro děti od tří do pěti let, jejichž cílem je úspěšné začlenění těchto dětí do vzdělávacího procesu. Každá skupina má kapacitu 12 žáků, která je zcela naplněna. Provoz předškolních tříd finančně zajišťuje městská část Praha 3. Nedávno se nám podařilo získat z Operačního programu Praha — pól růstu ČR projekt Dětské skupiny — Žižkovská školička I. a II., který bude letos spolufinancovat chod dětských skupin. Další stupeň předškolního vzdělávání tvoří přípravný ročník, který navštěvují děti rok před nástupem k povinné školní docházce. Jeho program navazuje na výchovu a vzdělávání v dětských skupinách. Máme již ověřeno, že žáci, kteří projdou tímto systémem předškolní výchovy, dosahují lepší adaptability i lepších výsledků v povinné školní docházce. Z bohaté mimoškolní činnosti bych ráda vyzvedla aktivity tanečního souboru Amaro Suno, který se úspěšně účastní i celorepublikových vystoupení.“
01"
Hezké vánoční prázdniny 2016/2017
Přejeme všem žákům a pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům školy příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2017 a těšíme se na shledání v úterý 3.ledna 2017.
01"
Prevence 2016
12. prosince 2016 měli žáci 2. stupně možnost se zúčastnit speciálního komponovaného preventivního programu k příležitosti Světového dne boje proti AIDS 2016. Akce se konala v areálu FN Královské Vinohrady. Hlavní součástí programu byl film Mezi nimi režiséra Davida Vignera (film je doporučen MŠMT ČR jako preventivní pomůcka do školní výuky), po kterém následovala beseda s účastníky programu.
PF 2017
Preventivní programy
3. a 4. listopadu 2016 žáci naší školy absolvovali preventivní programy zaměřené na bezpečné chování - žáci 1. třídy program Chovám se bezpečně, žáci 5. třídy Jak se stát nezávislým na počítači, žáci 8. třídy program Bezpečně na internetu a žáci 9. tříd program Začátky intimního života.
01"
Preventivní programy MP
V září 2016 absolvovali žáci 2. stupně kurzy preventivních programů pořádaných Městskou policií hlavního města Prahy, které se týkaly bezpečného chování na internetu, sociálně patologických jevů, dopravní výchovy, ochrany osob a majetku a první pomoci a požární prevence.
01"
KONEC ŠKOLNÍHO ROKU 2015-2016

Všem žákům i pedagogickým pracovníkům přejeme hezké prázdniny.


01" 02"
Konec školního roku 2014 - 2015

Všem žákům i pedagogickým pracovníkům přejeme hezké prázdniny.


01" 02" 03" 04" 05" 06" 07"
Akce měsíce ledna 2015

Ve středu 21. ledna 2015

se žáci naší školy prostřednictvím interaktivního divadla poučili o finanční gramotnosti.

V pátek 23. ledna

žáci navštívili koncert hudebníků z Faerských ostrovů v Betlémské kapli v Praze 3.
01" 02" 03" 04" 05" 06"
PF 2015

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2015.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2014 a skončí v pátek 2. ledna 2015. Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2015.
pf
Vánoční trhy
Zatímco žáky 1. stupně navštívil v pátek 5. 12. 2014 Mikuláš s čerty a anděly, žáci 7. a 8. ročníku navštívili vánoční trhy na Staroměstském náměstí.
01" 02" 04" 05" 06" 07" 08" 09" 10" 03"
KHATAR SAN?
3. prosince 2014 navštívily třídy 1. a 2. stupně výstavu Khatar san? (Odkud jsi?) o příchodu Romů do Čech za prací. Výstava se konala na piazzettě Národního divadla.
01"
Zlaté svatby - říjen 2014
V říjnu 2014 vybraní žáci naší školy opět asistovali u zlatých svateb.
01" 02" 03" 04" 05" 06" 07"
Akce měsíce říjen 2014
Členové MP Praha poučili žáky 2. stupně o zdravotní výchově a první pomoci.
Akce měsíce září 2014
Žáky 2. stupně navštívili příslušníci MP Praha 3 a hovořili s nimi o bezpečném chování.
Konec školního roku 2013/2014

Všem učitelům a žákům přejeme hezké prázdniny, loučíme se s budovou školy na Havlíčkově náměstí a těšíme se na nové prostory školy v Cimburkově ulici.


prazdniny" 6.A" 7.A"
Školní akademie 2014

11. června 2014 pořádala naše škola úspěšnou AKADEMII, dopoledne pro žáky naší školy, odpoledne pak pro rodiče a širokou veřejnost. Na akademii vystoupil mj. pěvecký sbor naší školy, hudební skupina UGC, žáci prvního stupně předvedli divadelní představení Loupežnická pohádka a žákyně prvního stupně romské tance. Součástí akademie byla i pokusná laboratoř, různé sportovní a soutěžní aktivity a výstava fotografií. O bohatém programu svědčí přiložené fotografie.


01" 02" 03" 04" 05" 06" 07" 08" 09" 10" 11" 12" 13" 14" 15" 16" 17" 18" 19" 20" 21" 22" 23" 24" 25" 26" 27" 28" 29" 30" 31" 32" 33" 34" 35" 36" 37" 38" 39" 40" 41" 42" 43" 44" 45" 46" 47" 48" 49" 50" 51" 52" 53" 54" 55" 56" 57" 58" 59" 60" 61" 62" 63" 64" 65" 66" 67" 68" 69" 70" 71" 72" 73" 74" 75" 76" 77" 78" 79" 80" 81" 82" 83" 84" 85" 86" 87" 88" 89" 90" 91" 92" 93" 94" 95"
Zlaté svatby 2014

29. dubna 2014 vybraní žáci naší školy opět asistovali u zlatých svateb.


01" 02"
SOU Spojovací, obor zahradník

9. dubna 2014 se vybraní žáci naší školy učili na SOU Spojovací zhotovovat velikonoční dekorace z přírodního materiálu.


01" 02" 03" 04" 05" 06" 07" 08" 09" 10"
SOŠ stavební a zahradnická

26. března 2014 se vybraní žáci naší školy opět zúčastnili praxe na Střední odborné škole stavební a zahradnické v Učňovské ulici v Praze 9. Na fotkách je vidět, jak je tato práce zaujala.


01" 02" 03" 04" 05" 06" 07" 08" 09"
OU Vyšehrad, Vratislavova ulice, Praha 2

13. března 2014 se vybraní žáci naší školy opět zúčastnili výuky na vyšehradském OU. Z fotografií poznáte, že se učili vařit i stolovat.


01" 02" 03" 04" 05" 06" 07" 08" 09" 10"
SOŠ Spojovací

8. ledna 2014 se vybraní žáci naší školy seznamovali s praktickou výukou na SOŠ Spojovací, obor zahradník.


01" 02" 03" 04" 05" 06"
Vánoční tvoření v SOU

18.prosince 2013 vytvářely vybrané žákyně 8. a 9. tříd na SOU Spojovací vánoční výzdobu.


01" 02" 03" 04" 05" 06" 07" 08" 09" 10"
Zástupkyně starostky na naší škole

17. prosince 2013 přišla vyjádřit zástupkyně starostky městské části Praha 3 poděkování našim žákům za účast na zlatých svatbách.


01" 02" 03"
Účast na výuce na SOŠ a OU

Ve dnech 4. a 5. prosince 2013 se vybraní žáci naší školy zúčastnili výuky na SOŠ STAVEBNÍ A ZAHRADNICKÉ, Učňovská1, Praha 9 a OU Vyšehrad, Vratislavova ulice, Praha 2.


01" 02" 03" 04" 05" 06" 07" 08" 09" 10" 11" 001" 002" 003" 004" 005" 006" 007" 008" 009" 010" 011"
Zahájení školního roku 2013/2014

2. září 2013 navštívila školu paní poslankyně MUDr. Gabriela Pecková. Foto zachycuje její návštěvu třídy 1. A.

 


01" 02"
Konec školního roku 2012/2013
Konec šk. rok 2011/2012

Všem žákům a učitelům přejeme hezké prázdniny.

Smile


Akce měsíce června 2012:

Akce měsíce června 2012:


5. 6. 2012 -Žáci šestých a sedmých tříd se zúčastnili Ekofestivalu, který byl organizován v rámci projektu EcoFair Trade dialogue financovaného Evropskou unií.


Akce měsíce května 2012:

Akce měsíce května 2012:


4. 5. 2012 - Žáci šestých a sedmých tříd se zúčastnili výtvarného workshopu ve Veletržním paláci.

7. 5. 2012 - Pro žáky druhého stupně se uskutečnila škola v přírodě v Bělči nad Orlicí.

30. 5. 2012 - Dětský den na Žofíně.


Akce měsíce dubna 2012:

Akce měsíce dubna 2012:

 

17. 4. 2012- Účast žáků osmých a devátých tříd na oslavách zlatých a diamantových svateb, které pořádá Městská část Praha 3.

25. 4. 2012 - Exkurze žáků druhého stupně do papíren Korona Lochovice.


Akce měsíce března 2012:

Akce měsíce března 2012:

 

7. 3. 2012 - Žáci druhého stupně navštívili výchovný koncert "Čtyři klavíristé u jednoho klavíru" kvarteta The Fortyfingers.

14. 3. 2012 - Žáci šestých a sedmých tříd navštívili výchovný koncert souboru Musica festiva di Praga "Světem hudby vážně i nevážně".

16. 3. 2012 - Žáci druhého stupně se zúčastnili filmového festivalu Jeden svět.

19. 3. 2012 - Žáci šestých a sedmých tříd se zúčastnili výtvarného workshopu v galerii Leica, kde mohli po svém dotvořit fotografie rakouského fotografa Andrease H. Bitesnicha.

21. 3. 2012 - 14. 3. 2012 - Žáci šestých, sedmých a osmých tříd navštívili výchovný koncert "Hudba bicích nástrojů" bubenické formace profesionálních bubeníků a percussionistů Tam -Tam Orchestra.


Akce měsíce února 2012:

Akce měsíce února 2012:


22. 2. 2012 - Žáci druhého stupně navštívili výchovný koncert "Slavné světové muzikály".

24. 2. 2012 - Žáci šestých, sedmých a osmých tříd navštívili Stanici přírodovědců na Praze 5.

29. 2. 2012 - Žáci druhého stupně navštívili výchovný koncert "Big beat od šedesátých let do současnosti" - ukázky rockové hudby v podání jednoho z nejlepších kytaristů Radima Hladíka a jeho kultovní skupiny BLUE EFFECT.


Akce měsíce ledna 2012:

Akce měsíce ledna 2012:


1. 1 2012 - Žáci druhého stupně navštívili provozovnu na zpracováni plastů v Jílovém u Prahy.

18. 1. 2012 - Žáci šestých a sedmých tříd navštívili výchovný koncert "Tleskáme na druhou" mladé profesionální rockenrolové skupiny Bílý Boty.

27. 1. 2012 - Žáci druhého stupně navštívili výstavu "Pocta Rudolfu II." v autentických prostorách spojených s Rudolfem II. na Široké chodbě a Rudolfově galerii v Novém paláci Pražského hradu.


PF 2012

Příjemné prožití vánočních svátků,

hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2012


Šk. rok 2011/2012

Akce měsíce prosince 2011:

 

1. 12. 2011 - Žáci druhého stupně navštívili výstavu věnovanou stavebnici Merkur v Muzeu hlavního města Prahy na Florenci.

19. 12. 2011 - Žáci druhého stupně navštívili ZOO Praha.

19. 12. 2011 - Vánoční vystoupení žáků prvního stupně.

20. 12. 2011 - Návštěva kostela Panny Marie Vítězné v Praze na Malé Straně.

 

Akce měsíce listopadu 2011:


3. 11. 2011 - Žáci šestých a sedmých tříd se zúčastnili workshopu na téma Jak se dělá knížka v Městské knihovně v Praze.

15. 11. 2011- Účast žáků šestých a sedmých tříd na oslavách zlatých a diamantových svateb, které pořádá Městská část Praha 3.

15. 11. 2011 - Žáci osmých a devátých tříd navštívili Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání v Praze.

21. 11. 2011 - Žáci devátých tříd se zúčastnili besedy na téma Konflikt.

21. 11. 2011 - Žáci sedmých tříd se zúčastnili přednášky na téma Kyberšikana.

24. 11. 2011 - Žáci sedmých tříd se zúčastnili přednášky o poskytování první pomoci.

24. 11. 2011 - Žáci šestých a devátých tříd navštívili 16. ročník výstavy SCHOLA PRAGENSIS. 


Akce měsíce října 2011:


7. 10. 2011 - Žáci šestých a sedmých tříd navštívili výstavu 120: Vylodění ve Smečkách v Galerii Smečky. 

 

Akce měsíce září 2011:

 

5. 9. 2011 - Instalace výtvarných prací žáků naší školy v prostorech Úřadu městské části Praha 3.

16. 9. 2011 - Žáci druhého stupně navštívili Valdštejnskou zahradu, která patří mezi nejvýraznější stavby českého raného baroka a nachází se v areálu Valdštejnského paláce na Malé Straně, který je sídlem Senátu České republiky.1. září 2011

 

Všem žákům a učitelům přejeme úspěšný

školní rok 2011/2012

 

1. září 2011 - První školní den navštívil naší školu bývalý ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška. Při této příležitosti diskutoval s ředitelkou školy Ing. Irenou Meisnerovou o vzdělávání romských dětí, pohovořil s vyučujícími a velmi ocenil individuální přístup k žákům naší školy. Ondřej Liška besedoval se žáky devátých tříd o jejich dalších vzdělávacích plánech. V první třídě popřál prvňáčkům hodně úspěchů v jejich prvním školním roce.


Návštěva Návštěva Návštěva Návštěva Návštěva Návštěva Návštěva Návštěva Návštěva Návštěva Návštěva Návštěva Návštěva Návštěva Návštěva
Konec šk. rok 2010/2011

Všem žákům a učitelům přejeme hezké prázdniny.

Smile


Akce měsíce června 2011

Akce měsíce června 2011:

Do České republiky zavítal miliardář a filantrop George Soros. Hlavním důvodem jeho návštěvy byla účast na zasedání řídícího výboru takzvané Dekády romské inkluze, což je politický závazek dvanácti zemí včetně České republiky řešit chudobu, sociální vyloučení a diskriminaci romských komunit.

V úterý 28. června George Soros navštívil základní školu na Praze 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, aby poznal, jaké jsou problémy při prosazování inkluzívního vzdělávání v praxi a jak poskytovat vzdělání dětem z majoritní společnosti, dětem z romské menšiny a z dalších znevýhodněných skupin. Diskutoval s ředitelkou školy Irenou Meisnerovou o problémech vzdělávání romských dětí. Navštívil také dvě třídy, kde probíhala výuka, a pohovořil s vyučujícími i se žáky. Velmi ocenil přístup učitelů

George Soros pohovořil také s premiérem Petrem Nečasem. Uvedl, že Česká republika je vyspělou zemí, která má velké možnosti jak zlepšit integraci romské menšiny. Požádal premiéra, aby vláda tyto možnosti využila a pomohla českým školám prosadit inkluzívní vzdělávání.George George George George
Šk. rok 2010/2011

Akce měsíce června 2011:

3. 6. 2011 - Žáci šestých a devátých tříd navštívili Muzeum hlavního města Prahy.

13. 6. 2011 - Žáci druhého stupně navštívili Muzeum pražského vodárenství.

22. 6. 2011 - Žáci šestých a devátých tříd se zúčastnili výtvarného workshopu v galerii Leica, kde mohli po svém dotvořit fotografie Ivana Prokopa.

24. 6. 2011 - Žáci druhého stupně navštívili hvězdárnu Ďáblice.


Akce měsíce května 2011:

 

9. - 13. 5 2011 - Pobyt žáků druhého stupně na škole v přírodě v Bělči nad Orlicí.

24. 5. 2011 - Bambiriáda

 

Akce měsíce dubna 2011:


5. 4. 2011 - Žáci devátých tříd navštívili výstavu Jana Haasové v prostorách České geologické služby.

6. 4. 2011 - Žáci druhého stupně navštívili Oddělení jízdní policie v Praze.

12. 4. 2011 - Účast žáků šestých a devátých tříd na oslavách zlatých a diamantových svateb, které pořádá Městská část Praha 3.

15. 4. 2011 - Žáci devátých tříd navštívili Armádní muzeum v Praze.

19. 4. 2011 - Účast žáků šestých a devátých tříd na oslavách zlatých a diamantových svateb, které pořádá Městská část Praha 3.


Akce měsíce března 2011:

 

10. - 11. března 2011 - Žáci druhého stupně se zúčastnili filmového festivalu Jeden svět.

10. března 2011- Žáci šestých tříd navštívili Armádní muzeum Žižkov.

22. března 2011 - Žáci druhého stupně navštívili papírny Korona v Lochovicích.

29. března 2011 - Žáci druhého stupně se zúčastnili dejepisné vycházky Prahou.

 

Akce měsíce února 2011:


3. února 2011 - Žáci druhého stupně navštívili Národní muzeum.

7. února 2011 - Žáci pátých a třetích tříd absolvovali přednášku na téma Šikana mezi spolužáky organizovanou sdružením Život bez závislosti.

10. února 2011 - Žáci pátých a třetích tříd absolvovali přednášku na téma Kamarádství a bezpečné chování organizovanou sdružením Život bez závislosti.

11. února 2011 - Žáci pátých a třetích tříd absolvovali přednášku na téma Návykové látky organizovanou sdružením Život bez závislosti.

16. února 2011 - Žáci druhého stupně navštívili Nižborskou sklárnu Rückl Crystal.

21. února 2011 - Medvídek Brumla ve městě - akce bezpečnosti pro žáky třetích, čtvrtých a pátých tříd.

 

Akce měsíce ledna 2011:


7. ledna 2011 - Žáci druhého stupně navštívili kostel Panny Marie Vítězné s přiléhající budovou kláštera Pražského Jezulátka patřícího Řádu bratří bosých karmelitánů.

19. ledna 2011 - Žáci devátých a šestých tříd navštívili výchovný koncert jazzového orchestru Big Chess Band v Národním domě.

20. ledna 2011 - Žáci devátých tříd se zúčastnili workshopu na téma Genderové stereotypy organizovaný Nezávislým sociálně ekologickým hnutím - Nesehnutí.


Akce měsíce prosince 2010:

 

Příjemné prožití vánočních svátků,

hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2011


 

8. prosince 2010 - Medvídek Brumla ve městě - akce bezpečnosti pro žáky přípravného ročníku a pro žáky prvních a druhých tříd.

9. prosince 2010 - Medvídek Brumla ve městě - akce bezpečnosti pro žáky třetích, čtvrtých a pátých tříd.

10. prosince 2010 - Žáci druhého stupně navštívili taneční představení "Jak se dělá tanečník".

16. prosince 2010 - Žáci druhých tříd se zúčastnili projektu policejní prevence pod názvem Ajax.

20. prosince 2010 - Žáci druhého stupně navštívili Vánoční trhy 2010 na Výstavišti v Praze - Holešovicích.

21. prosince 2010 - Žáci organizovali Vánoční besídky.


Akce měsíce listopadu 2010:

 

3. listopadu 2010 - Žáci druhého stupně navštívili filmové představení El paso v Domě národnostních menšin.

11. listopadu 2010 - Žáci druhého stupně navštívili výchovný koncert souboru Musica Bohemica.

12. listopadu 2010 - Žáci druhého stupně navštívili filmové představení Smradi v Domě národnostních menšin.

18. listopadu 2010 - Žáci šestých, osmých a devátých tříd navštívili Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání v Praze.

23. listopadu 2010 - Účast žáků šestých tříd na oslavách zlatých a diamantových svateb, které pořádá Městská část Praha 3.

25. listopadu 2010 - Žáci devátých tříd se zúčastnili workshopu na téma Islám.

25. listopadu 2010 - Žáci šestých a sedmých tříd se zúčastnili workshopu na téma Škodlivost alkoholu.

26. listopadu 2010 - Žáci osmých a devátých tříd navštívili 15. ročník výstavy SCHOLA PRAGENSIS.

30. listopadu 2010 - Účast žáků šestých tříd na oslavách zlatých a diamantových svateb, které pořádá Městská část Praha 3. 

 

 Akce měsíce října 2010:

 

5. října 2010 - Žáci sedmých a osmých tříd se zúčastnili workshopu na téma Základy sebeobrany.

5. října 2010 - Žáci devátých tříd se zúčastnili workshopu na téma Uprchlíci.

12. října 2010 - Žáci šestých tříd absolvovali sérii přednášek na téma O škodlivosti kouření.

19. října 2010 - Žáci devátých tříd navštívili Psychiatrickou léčebnu v Praze - Bohnicích, kde si mohli prohlídnout chránění dílny a absolvovali přednášky o psychiatrii a duševních poruchách. 

21. října 2010 - Žáci devátých tříd se zúčastnili vernisáže Takový je můj svět v Galerii pod radnicí na Praze 3.

22. října 2010 - Žáci šestých a devátých tříd navštívili Dům OSN v Praze, kde se seznámili s činností největší světové organizace, která se celosvětově zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí - UNICEF.


Akce měsíce září 2010:

 

15. září 2010 - Žáci šestých tříd navštívili Stanici přírodovědců na Praze 5.

21. září 2010 - Žáci šestých tříd navštívili Sběrný dvůr ve Vysočanech v rámci ekologické výchovy.

23. září 2010 - Žáci osmých tříd se zúčastnili workshopu na téma Uprchlíci.


Všem žákům a učitelům přejeme úspěšný

školní rok 2010/2011

 

Akce měsíce června 2010:


7. červen 2010 - Instalace výtvarných prací žáků naší školy v prostorech Úřadu městské části Praha 3.

 

Akce měsíce května 2010:

 

21. květen 2010 - Žáci druhého stupně a žáci V. A se zúčastnili Ekoprogramu: Životní prostředí Prahy 3 na Parukářce pod vedením lektorů z Ekocentra Koniklec.

20. květen 2010 - Bambiriáda

7. květen 2010 - Žáci druhého stupně a pátých tříd navštívili celodenní akci "Barikáda 2010" s účastí historické bojové techniky. Akce se uskutečnila u příležitosti oslav Pražského květnového povstání v roce 1945 v areálu školy na žižkovské Pražačce.

5. květen 2010 - Žáci druhého stupně navštívili výstavu Symboly české státnosti v Hrzánském paláci.

3. květen 2010 - Žáci osmých ročníků navštívili výstavu Příběh planety Země v Národním muzeu.


Akce měsíce dubna 2010:


27. duben 2010 - Účast žáků pátých tříd na oslavách zlatých a diamantových svateb, které pořádá Městská část Praha 3.

27. duben 2010 - Výtvarný ateliér ( prostorové vytváření z netradičních materiálů ) - účast žáků osmých ročníků.

20. duben 2010 - Žáci pátých ročníků se zúčastnili oslav zlatých a diamantových svateb, které pořádala Městská část Praha 3.

20. duben 2010 - Výtvarný ateliér ( kresba v exteriéru) - účast žáků osmých ročníků.

19. duben 2010 - Účast žáků na akci Den Země 2010.

16. duben 2010 - Exkurze žáků osmých ročníků do sběrného dvora hlavního města Prahy.

13. duben 2010 - Žáci osmých a pátých ročníků se zúčastnili oslav zlatých a diamantových svateb, které pořádala Městská část Praha 3.

9. duben 2010 - Mezinárodní den Romů - vystoupení tanečního kroužku.


Akce měsíce března 2010:


26. březen 2010 - Žáci osmých a devátých ročníků se zúčastnili přednášky Co je to vláda?

23. březen 2010 - Žáci osmých ročníků se zúčastnili přednášky o poskytování první pomoci.

18. březen 2010 - Žáci druhého stupně se zúčastnili filmového festivalu Jeden svět.

16. březen 2010 - Žáci druhého stupně navštívili divadelní představení Dobrodružství Toma Sawyera ve Strašnickém divadle.


Akce měsíce února 2010:


23. únor 2010 - Žáci osmých a devátých ročníků navštívili občanské sdružení ATMA DO.

19. únor 2010 - Žáci osmých a devátých ročníků navštívili Poslaneckou Sněmovnu Parlamentu České republiky. 

18. únor 2010 - Žáci prvního stupně navštívili výstavu věnovanou stavebnici Merkur v Muzeu hlavního města Prahy na Florenci.

16. únor 2010 - Žáci druhého stupně se zúčastnili slavnostní vernisáže v Domě národnostních menšin, kde naše škola prezentovala výstavu výtvarných prací pod názvem "Variace".

15. únor 2010 - Vystoupení žáků druhého stupně v divadelním představení Žižkov na molo. Vystoupení se konalo v KC Zahrada na Chodově.

9. únor 2010 - Žáci osmých ročníků se zúčastnili výtvarného kurzu: Výroba ručního papíru v ateliéru Pod věží v Novoměstské radnici.

5. únor 2010 - Žáci druhého stupně navštívili výstavu věnovanou stavebnici Merkur v Muzeu hlavního města Prahy na Florenci.


Akce měsíce ledna 2010:


27. leden 2010 - Žáci druhého stupně se zúčastnili přednášky o sociálně patologických jevech a o rizikovém chování.

21. leden 2010 - Žáci prvního stupně se zúčastnili přednášky o zásadách bezpečného chování.

18. leden 2010 - Žáci druhého stupně navštívili fimové představení Avatar 3D v multikině IMAX Palác Flóra.

15. leden 2010 - Žáci druhého stupně navštívili spalovnu Malešice - Zařízení na energetické využití odpadu.

13. leden 2010 - Žáci osmých ročníků navštívili pražský Dům světla, centrum pro nemocné HIV/AIDS v Karlíně.


Akce měsíce prosince 2009:

 

Příjemné prožití vánočních svátků,

hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2010

 

18. prosinec 2009 - Návštěva vánočních trhů na Staroměstském náměstí.

17. prosinec 2009 - Žáci organizovali Vánoční besídky.

14. prosinec 2009 - Návštěva vánočních trhů na náměstí Jiřího z Poděbrad.

10. prosinec 2009 - Žáci osmých a devátých ročníků se zúčastnili besedy na téma: Život neslyšících.

7. prosinec 2009 - Žáci 5. A se zúčastnili exkurze do Ústí nad Labem.

2. prosinec 2009 - Žáci osmých a devátých ročníků navštívili občanské sdružení ATMA DO.

1. prosinec 2009 - Žáci 8. A,B se zúčastnili besedy na téma: Fotografie a práce fotografa.


Akce měsíce listopadu 2009:


24. listopad 2009 -  Žáci osmých ročníků se zúčastnili oslav zlatých a diamantových svateb, které pořádala Městská část Praha 3.

24. listopad 2009 - Žáci osmých a devátých ročníků navštívili občanské sdružení ATMA DO.

13. listopad 2009 - Beseda o problematice zrakově postižených.

10. listopad 2009 -  Naši žáci se zúčastnili oslav zlatých a diamantových svateb, které pořádala Městská část Praha 3.

10. listopad 2009 - Žáci druhého stupně navštívili provozovnu na zpracováni plastů v Jílovém u Prahy.

 

Akce měsíce října 2009:


23. říjen 2009 - Žáci druhého stupně navštívili filmové představení Podmořský svět 3D v multikině IMAX Palác Flóra.

20. říjen 2009 - Žáci sedmých tříd navštívili Stanici přírodovědců na Praze 5.


Akce měsíce září 2009:


21. září 2009 - Konal se turnaj v MiniFotbale III. kategorie, ktorého se zúčastnili chlapci šestých a sedmých tříd.

15. září 2009 - Žáci sedmých tříd navštívili Stanici přírodovědců na Praze 5.

8. září 2009 - Žáci VIII. A a VIII. B navštívili zábavně-edukativní výstavu Hry a klamy na Novoměstské radnici v Praze.

1. září 2009 - Zahájení školního roku 2009/2010. 

 


Všem žákům a učitelům přejeme úspěšný

školní rok 2009/2010

 

 

 

 Aktuality:

Akce měsíce leden 2009:

 • 19. leden – účast žáků 7.A, B na akci ke Dni holocaustu - Hanin kufřík

 • 5. leden – sbírka nepotřebného textilu, plyšových hraček, nenošených bot pro charitativní sbírku

Akce měsíce prosinec 2008:

PF2009.jpg

 • 29. prosinec – na naši školé se konaly vánoční besídky
 • 18. prosinec – návštěva vánočních trhů na Staroměstském náměstí
 • 15. prosinec – návštěva filmového představení Podmořský svět
 • 12. prosinec – žáci prvního stupně navštívili divadelní představení v Žižkovském divadle Járy Cimrmmana - Sněhová královna
 • 8. prosinec – účast mladších žáků na turnaji ve florbalu
 • 1. prosinec – účast mladších žáků na turnaji ve florbalu

Akce měsíce listopad 2008:

 • 24. listopadu – žáci vyšších ročníků navštívili Dům světla. Součástí exkurze byla i beseda na téma HIV/AIDS.
 • 24. listopadu –žákyně naší školy se zúčastnily turnaje ve florbalu

 • 20. listopadu – žáci VII. B se zúčastnili pokračování besedy na téma Život bez závislosti

 • 20. listopadu – účast starších žáků na turnaji ve stolním tenisu

 • 19. listopadu – žáci VII. B se zúčastnili besedy na téma Život bez závislosti

 • 14. listopadu - účast žákyň na turnaji ve stolním tenisu

 • 14. listopadu - žáci VI. B a VII. A se zúčastnili besedy na téma Život bez závislosti

 • 13. listopadu – Propojený svět – ekoprogram pro žáky VII. A a VII. B

 • 13. listopadu. – účast žáků na turnaji ve stolním tenisu

 • 13. listopadu - žáci IX. A se zúčastnili besedy na téma Život bez závislosti

 • 12. listopadu - žáci VIII. A se zúčastnili pokračování besedy na téma Život bez závislosti

 • 11. listopadu – žáci 3. a 5. tříd absolvovali exkurzi do skláren v Nižboru

 • 11. listopadu - žáci VIII. A se zúčastnili besedy na téma Život bez závislosti

 • 11. listopadu - žáci VII. A se zúčastnili vernisáže výstavy Společně o sobě. Vernisáž se uskutečnila v Domě dětí a mládeže Ulita v Praze 3.

 • 9. listopadu – účast našich žáků na sportovní soutěži Žižkovský kolík

 • 7. listopadu – účast žáků vyšších ročníků na besedě o multikulturalitě.

 • 6. listopadu - Propojený svět – ekoprogram pro žáky VIII. A a XI. A

 • 4. listopadu – žáci VII. A se zúčastnili oslav zlatých a diamantových svateb, které pořádala Městská část Praha 3.

Akce měsíce říjen 2008:

 • 23. října – Není tur jako tur – ekoprogram pro žáky VII. A a VII. B

 • 21. října – Blok proti šikaně – beseda pro žáky osmých a devátých ročníků

 • 14. října - Blok proti šikaně – beseda pro žáky sedmých ročníků

 • 13. října – žáci sedmých tříd navštívili Planetárium

 • 7. října – žáci VII. A se zúčastnili vernisáže výstavy Společně o sobě, která byla vyvrcholením projektu Kultury od vedle, na kterém se děti podílely. Projekt byl organizován Multikulturním centrem Praha. Vernisáž se uskutečnila v příjezdové hale Masarykova nádraží v Praze

Akce měsíce září 2008:

Adopce zvířátka v ZOO

 • Už druhým rokem se naše škola rozhodla připojit k mnoha adoptivním rodičům a opět si adoptovat kombu ušatou v pražské ZOO. Momentálně na naší škole probíhá dobrovolná sbírka na adopci tohoto roztomilého zvířátka.

Akce měsíce červen 2008:

 • 2. června 2008 žáci šestých tříd navštívili dvánáctý ročník Světového festivalu loutkářského umění. Děti měly možnost se seznámit s Tradičním Thajským loutkovým divadlem.

Akce měsíce květen 2008:

 • 30. 5. 2008 - se v rámci mezinárodního projektu Kultury od vedle - "Cultures from Around the Block" uskutečnil fotografický workshop.
 • 23. 5. 2008 - žáci naši školy se zúčastnili Bambiriády 2008 na Střeleckém ostrově.
 • 16.5. 2008 - fotografický workshop v rámci mezinárodního projektu Kultury od vedle - "Cultures from Around the Block".
 • Dne 14. 5. 2008 se v rámci mezinárodního projektu Kultury od vedle - "Cultures from Around the Block" uskutečnil společný výlet žáků VI. A se žáky ZŠ Angel v Praze 12
 • 13. května - návštěva útulku pro opuštěná zvířata v Troji .


Akce měsíce duben 2008:

 • Dne 22. a 29. dubna 2008 se naši žáci zúčastnili oslav zlatých a diamantových svateb, které pořádala Městská část Praha 3.
 • 22. dubna 2008 - děti II.stupně zavítaly na hudebně výchovný pořad "Vývoj moderní populární hudby" do Multikina Hostivař.
  Žáci společně s moderátory procházeli společně různými žánry moderní hudby - blues, pop, rap, reggae, hip-hop. Dozvěděli se z jaké hudby tyto žánry vznikaly a co je nejvíce ovlivňovalo, poslechli si živé hudební ukázky. Pořad byl velice zajímavý a děti byly spokojeny.
 • Dne 17. dubna 2008 se žáci šestých tříd seznámili s povoláním kosmetičky. Mohli si vyzkoušet nejnovější trendy v líčení a obeznámit se s kvalitní dekorativní kosmetikou.
  [fotky z akce]
 • Dne 15. dubna 2008 se naši žáci zúčastnili oslav zlatých a diamantových svateb, které pořádala Městská část Praha 3.
 • 10. dubna 2008 - žáci pátých a šestých tříd ve škole vyslechli zajímavou přednášku Mudr.Rozehnalové „Kouření tvá volba“, při které byli seznámeni s riziky a účinky kouření a zároveň byli vedeni k přijetí osobní zodpovědnosti za vlastní zdraví a život.
 • 8. dubna 2008 - účast na projektu "Putování" v pražském Eurocentru (Eurocentrum Praha – Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1). Projekt se uskutečnil v rámci kampaně "Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní". Součástí projektu bylo povídání na téma uprchlictví a lidská práva. Žáci také mohli zhlédnout výstavu Putování, na které byly prezentovány autentické fotografie deseti dětí původem z Arménie, Ukrajiny, Čečenska a Ingušska, obešly v červencovém týdnu s pěti vedoucími čtyři české tábory. Co během putování zažily, ukazují  jejich fotografie a dokumentární snímky Petra Horkého a Štěpána Kačeny.
  [fotky z akce]
 • Dne 7. dubna 2008 žáci šestých tříd navštívili hasičskou stanici č.3 Holešovicích, která byla založena za 2. světové války. Seznámili se s prací hasičů, prohlídli si dopravní vozidla, cisterny, speciální zásahová vozidla, vozy s vyprošťovací technikou a požární člun "FLORIÁN". Také měli možnost si vyzkoušet hasičské oblečení, helmy a pracovat s termokamerou. [fotky z akce]
 • 4. dubna 2008 - v rámci cyklu sportovních soutěží Poprask se chlapci šestých a sedmých tříd zúčastnili turnaje v minifotbalu a v tvrdé konkurenci obsadili krásné páté místo.
 • 1. dubna 2008 - vybraní žáci prvního stupně reprezentovali naší školu v „Aprílovém běhu s kuřetem“, který se již tradičně konal 1.dubna na Židovských pecích na Praze 3. Děti si odnesly drobné dárky a dobrý pocit z pěkných běžeckých výkonů a příjemně prožitého sportovního dopoledn


Akce měsíce březen 2008:

 • 29. 2. 2008 - účast žáků VI. A na mezinárodního projektu "Cultures from Around the Block". Fotografický workshop FOTOGRAMY - ČERNÁ KOČKA, BÍLÝ KOCOUR.
 • 19. 3. 2008 - žáci osmého a devátého ročníku ve škole absolvovali zajímavou přednášku sdružení ACET – „HIV tvá volba“, ve které žáci dostali kvalitní informace vedoucí k jejich duševnímu a tělesnému zdraví, na jejichž základě se pak sami mohou odpovědně rozhodnout o svém budoucím životě.
 • 14. 3. 2008 - účast žáků VI. A na mezinárodního projektu "Cultures from Around the Block". Fotografický workshop FOTOGRAMY - ČERNÁ KOČKA, BÍLÝ KOCOUR za asistence profesionálních fotografů Karla Tůmy, Davida Kumermanna a Simona Changa.
  Fotografie z akce: Simon Chang
  Project for MKC - photography workshop in highschools in Prague
 • 11. 3. 2008 - návštěva 10. ročníku filmového festivalu Jeden svět. Letošní festival je věnován Aun Schan Su Ťij barmské disidentce a nositelce Nobelovy ceny míru, a lidem v Barmě, které utlačuje brutální vojenský režim.

Akce měsíce únor 2008:

 • 26. 2. 2008 - návštěva truhlářské dílny v rámci přípravy žáků na trh práce ve spolupráci s Občanským sdružením R-Mosty . [fotky z akce]
 • 15. 2. 2008 se žáci VI. A zapojili do mezinárodního projektu "Cultures from Around the Block". Projekt organizuje Multikulturní centrum Praha. Jeho cílem je naučit žáky za asistence profesionálních fotografů - Karla Tůmy, Davida Kumermanna a  Simona Changa pracovat s fotoaparátem, s tématem a obrazem a vyvolávat vlastní fotografie. fotky z akce] Více informací o projektu najdete zde: Kultury od vedle .
 • 12. 2. 2008 - návštěva Zoo Praha. Žáci navštívili pavilon Afrika zblízka, kde se nachází naše adoptovaná komba ušatá. [fotky z akce]        
G. senegalensis Isiolo_small.jpg

Akce měsíce leden 2008:

 • 22. 1. 2008 - návštěva koncertu Bambini di Praga . Sbor Bambini di Praga patří ke špičkovým tělesům českého sborového umění. Tento vytříbený kolektiv mladých zpěváků, převážně dívek ve věku 12 až 20 let, schopný díky profesionálnímu vedení svých sbormistrů zvládat na vysoké úrovni veškeré umělecké úkoly, byl již hostem mnoha světových pódií (Paříž, Berlín, Řím, Helsinky, Lipsko, Tokyo, New York, Osaka, Hong Kong, Jerusalem, Monte Carlo, Abu Dhabi, Boston, Johannesburg. Oslo, Seoul, Shanghai, Taipei aj.),
 • 9. 1. 2008 - návštěva koncertu Jumping Drums. Jumping Drums je svérázná bubenická skupina bubeníka a muzikoterapeuta Ivo Batouška, který svým neutuchajícím elánem vtáhne publikum do své hudby. Základní tým skupiny tvoří zpravidla 4-6 bubeníků a bubenic. V instrumentáři, který tato unikátní kapela používá na svých koncertech je až 100 bubnů a perkusí z celého světa.       [fotky z akce]Přejeme veselé Vánoce a šťastný nový rok 2008.


2 přání po úpravě.jpgpp.jpg


Akce měsíce prosinec 2007:

 • Dne 21. 12. 2007 se konaly na naši škole vánoční besídky.
 • 20. 12. 2007 - návštěva vánočních trhů v centru Prahy.

 • Dne 14. 12. 2007 žáci prvního stupně a 6. ročníků navštívili taneční představení "Pohádka po kapkách" v divadle Ponec.
 • Dne 12. 12. 2007 se žáci druhého stupně zúčastnili přednášky o romské literatuře, která se konala v budově Směšného divadla Luďka Soboty.
 • 5. 12. navštívil naši školu Mikuláš a přinesl dětem malé překvapení.
 • Dne 3. 12. 2007 žáci naši školy navštívili Divadlo Archa, kde se seznámili s profesí zvukaře [fotky z akce].

Akce měsíce listopadu 2007:

 • Dne 13. a 20. listopadu 2007 se naši žáci zúčastnili oslav zlatých a diamantových svateb, které pořádala Městská část Praha 3.
 • 13. listopadu 2007 navštívila naši školu Romská Čechoameričanka Petra Gelbart - doktorandka, vyučující asistentka, studující na Harvardské univerzitě v USA.

Akce měsíce října 2007:


 • V středu, dne 31. října 2007 se žáci druhého stupně zúčastnili turnaje v minifotbalu v rámci sportovních soutěží Poprask (http://www.ulita.cz). Skončili na pěkném 6.místě. Blahopřejeme!!! 
 • V středu 24. října 2007 žáci naší školy navštívili potápěčský servisHippocampus II. 
 • Dne 15. října 2007 navštívil naši školu umělecký sklář Michal Zahradník.
 • Dne 9. října 2007 žáci 6. A a 6. B navštívili výchovný koncert, na kterém se seznámili s vývojem jazzové hudby od 50. let po současnost prostřednictvím hudební skupiny Jazz Efterratt.


Akce měsíce září 2007:

 

Adopce zvířátka v ZOO


Na začátku školního roku 2007/08 se naši žáci rozhodli připojit mnoha adoptivním rodičům a adoptovat si zvířátko v pražské ZOO. Jejich srdce si získala komba ušatá.

Chceš-li se dovědět víc o tomto roztomilém zvířátku, klikni na odkaz komba.


komba.jpg


Momentálně na naší škole probíhá dobrovolná sbírka na adopci tohoto roztomilého zvířátka.

Copyright © 2006 Základní škola, Cimburkova 18/600